Åpent seminar: "Traditions and tensions – a Nordic education model?"

This project seminar will inquire into historic and more contemporary changes as a background for more overall discussions of key research questions and priorities.

Trær ved innsjø

Illustrasjonsfoto: Pixabay


Onsdag 15. mai   

12.00. Lønsj. Helga spiseri, 1. etg. Helga Engs hus, Blindern

13.00. Seminarrom 231, Introduction – NordEd – project, pillars, pietist Heritage

 • NordEd – introduction of the project. Inga Bostad (13.00)
 • State pietism, common folk school, universal welfare state and mass education - Harald Jarning (13.15)
 • Nordic schooling seen from Central Europe – Daniel Tröhler (13.30)
 • Short comments – Fredrik Thue and Kirsten Sivesind. (14:15) 
 • Discussion - kaffe (14.30)

15.00. Nordisk skole nå

 • Recent trajectories - towards stronger international convergence? Berit Karseth og Kirsten Sivesind (15.00)
 • Norsk skoles samfunnsintegrerende rolle og dagens demokratiutfordring. Nina Volckmar, NTNU (15.20)
 • Nordisk utdanningsmodell etter husmorfamiliens død? Noen norske eksempel. Elin Rødahl Lie (15.50)
 • Discussion - kaffe (16.10)

16.30. Nordisk utdanningsmodell – med og mot skolefag og fagrekke?

 • Læreplan- og skoletradisjoner – noen nordiske særtrekk. Harald Jarning (16.30)
 • Hvordan har nasjonale fag vært nasjonale? Nordisk historiebokrevisjon og nabospråk i morsmålsfag – Brit Marie Hovland (17.00)
 • Farsotten «Ny matematikk» i nordiske skoler – Bjørn Smestad og Hilde Opsahl (17.30)

19.00 Middag for inviterte deltakere


Torsdag 16.mai

09.00. Auditorium U35

 • De nordiske lærerutdanninger i lys av Bologna. Jesper Eckhardt Larsen.

1870-1920: Karakteristiske utviklings/konfliktlinjer i samfunn og skole. Skoleverkene før gjennombrudd for enhetsskoleprosjekter.

 • Allmennskole, eliteskole og folkedannelse. Fra 1800-tallet frem til 2. verdenskrig. Odd Arvid Storsveen (10.00) 
 • Grundtvigianerne og modernisering av norsk skole. 1860 og fremover. Dag Thorkildsen (10.30)
 • Kommentar: Merethe Roos (11.00)
 • Diskusjon - kaffe

12.30. Lønsj. Helga spiseri, 1. etg. Helga Engs hus, Blindern


Fellesskoletradisjon og vedvarende spenninger

 • Forestillinger om enhetsskole: Kunnskapsforståelser, likhetsstrev, differensiering – Inga Bostad (13.00)
 • Kunnskapsidealer i opplæringen for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne.  Hvilke historiske utviklingstrekk finnes og hva er det viktig å forsker mer på? Gørild Moljord, ILS, UiO (13.30)
 • Pedagogiske oppfatninger om barndom i Norden. Jon Kaurel (14.00)
 • Kommentarer og ordskifte - kaffe 

15.00. VEST – NORD – ØST: Veivalg i de fire sporene i NordEd.

 • Korte sporvise innlegg.
 • Diskusjon

Påmelding

Så langt plassen rekker er det mulig for interesserte forskere og masterstudenter å melde seg på. Send en e-post til harald.jarning@iped.uio.no innen fredag 10. mai.

Publisert 3. mai 2019 13:16 - Sist endret 6. mai 2019 13:49