Koronagenerasjonen

Har den formelle eksamensavviklingen under nedstengningen av utdanningsinstitusjonene våren 2020 skapt problemer for elevenes og studentenes vei videre? 

Bildet kan inneholde: ungdom, design, organisme, samtale, moro.

Illustrasjon: Pixabay

Om arrangementet

Koronagenerasjonen er alle de elevene og studentene som fikk sine vitnemål endret som følge av avlysninger av eksamen eller endringer i eksamensformer som følge av koronaviruset våren 2020. Det har alt vært holdt en del seminarer om hvordan hjemmeundervisning påvirket elever og læreres hverdag. I dette seminaret rettes oppmerksomheten mot de formelle sidene ved opplæringen. Fikk mange elever og studenter svekket muligheten til å komme inn på skoler og studier de ønsket? Vil det hefte ved legitimiteten til disse elevene og studentenes vitnemål at eksamen ikke ble gjennomført på vanlig måte? Norske forskere vil først kort presentere en rekke spørreundersøkelser som har blitt gjennomført i grunnopplæringen og høyere utdanning, og reflektere over hvilke konsekvenser de ser at endringene i elevene og studentenes vitnemål får for elever og studenter. Etter en pause vil vi bringe inn Nordiske og Europeiske perspektiver og åpne for spørsmål fra tilhørere.

Videoopptak fra webinaret:

 

Program og videoinnhold:

(tidsrom for bidrag i videoen fremgår under)

 

Innledning v/ Inga Bostad, prosjektleder NordEd, og Sverre Tveit, prosjektkoordinator NordEd

Presentasjonen: Inga Bostad og Sverre Tveits innledning.pdf

Tidsrom i video: 00:00-08:30    

  

Erfaringer med Korona i grunnskolen v/ Marte Blikstad-Balas, mfl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Presentasjonen: Marte Blikstad-Balas sin presentasjon.pdf

Tidsrom i video: 08:30-19:30:   

  

Erfaringer med Korona i videregående skole v/ Lise Vikan Sandvik mfl, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Presentasjonen: Lise Vikan Sandvik sin presentasjon.pdf

Tidsrom i video: 19:30-33:30:   

 

Spørsmål om Korona til skolenorge v/ Roger André Federici, NIFU

Presentasjonen: Roger André Federici sin presentasjon.pdf

Tidsrom i video: 34:50-46:00

 

Erfaringer med Korona i høyere utdanning v/ Inger Marie Dalehefte mfl, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder

Presentasjonen: Inger Marie Dalehefte sin presentasjon.pdf

Tidsrom i video: 49:50-01:02:30      

 

Svenskenes erfaringer med Korona i skole og høyere utdanning v/ Christian Lundahl, Örebro universitet

Presentasjonen: Christian Lundahl sin presentasjon.pdf

Tidsrom i video: 01:03:00-01:15:40      

 

European experiences of Covid19, AEA-Europe Assessment Cultures SIG v/ Andrew Watts, Cambridge Assessment

Presentasjonen: Andrew Watt sin presentasjon.pdf

Tidsrom i video: 01:16:00-01:30:50      

 

Spørsmål og svar fra tilhørere

 

Tidsrom i video: 01:30:50-01:36:00      

 

PAUSE (tidsrom i video: 01:36:00-01:50:00)      

  

Kommentar fra Malcolm Langford, CELL, UiO

Presentasjonen: Malcolm Langford sin presentasjon.pdf

Tidsrom i video: 01:50:00-02:06:00   

 

Kommentar fra Øystein Gilje, FIKS, UiO

Presentasjonen: Øystein Gilje sin presentasjon.pdf (se også samleside FIKS)

Tidsrom i video: 02:06:00-02:20:30      

  

Plenumsdiskusjon med bidragsyterne og spørsmål fra tilhørere

Tidsrom i video: 02:20:30-03:05:10         

             

Avslutning v/ Sverre Tveit, prosjektkoordinator NordEd

Tidsrom i video: 03:05:10-03:07:12             

Publisert 31. aug. 2020 15:10 - Sist endret 13. okt. 2020 10:47