Koronagenerasjonen

Har den formelle eksamensavviklingen under nedstengningen av utdanningsinstitusjonene våren 2020 skapt problemer for elevenes og studentenes vei videre? 

Bildet kan inneholde: ungdom, design, organisme, samtale, moro.

Illustrasjon: Pixabay

Om arrangementet

Koronagenerasjonen er alle de elevene og studentene som fikk sine vitnemål endret som følge av avlysninger av eksamen eller endringer i eksamensformer som følge av koronaviruset våren 2020. Det har alt vært holdt en del seminarer om hvordan hjemmeundervisning påvirket elever og læreres hverdag. I dette seminaret rettes oppmerksomheten mot de formelle sidene ved opplæringen. Fikk mange elever og studenter svekket muligheten til å komme inn på skoler og studier de ønsket? Vil det hefte ved legitimiteten til disse elevene og studentenes vitnemål at eksamen ikke ble gjennomført på vanlig måte? Norske forskere vil først kort presentere en rekke spørreundersøkelser som har blitt gjennomført i grunnopplæringen og høyere utdanning, og reflektere over hvilke konsekvenser de ser at endringene i elevene og studentenes vitnemål får for elever og studenter. Etter en pause vil vi bringe inn Nordiske og Europeiske perspektiver og åpne for spørsmål fra tilhørere.

Påmelding

Kun digitalt arrangement. Lenke til Zoom sendes ut dagen før seminaret.

Spørsmål kan rettes til Sverre Tveit, sverre.tveit@iped.uio.no

Program

12:30-12:35      

Innledning v/ Inga Bostad, prosjektleder NordEd

12:35-12:45      

Erfaringer med Korona i grunnskolen v/ Marte Blikstad-Balas, mfl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

12:45-12:55      

Erfaringer med Korona i videregående skole v/ Lise Vikan Sandvik mfl, Institutt for lærerutdanning, NTNU

12:55-13:05

Spørsmål om Korona til skolenorge v/ Roger André Federici, NIFU

13:05-13:15      

Erfaringer med Korona i høyere utdanning v/ Inger Marie Dalehefte mfl, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder

13:15-13:25      

Svenskenes erfaringer med Korona i skole og høyere utdanning v/ Christian Lundahl, Örebro universitet

13:25-13:35      

European experiences of Covid19, AEA-Europe Assessment Cultures SIG v/ Andrew Watts, Cambridge Assessment

13:35-13:45      

Spørsmål og svar fra tilhørere

13:45-14:00      

PAUSE

14:00-14:15      

Kommentar fra Malcolm Langford, CELL, UiO

14:15-14:30      

Kommentar fra Øystein Gilje, FIKS, UiO

14:30-15:30      

Plenumsdiskusjon med bidragsyterne

15:30                

Avslutning v/ Sverre Tveit, prosjektkoordinator NordEd

Publisert 31. aug. 2020 15:10 - Sist endret 22. sep. 2020 15:00