English version of this page

Prøveforelesning: Natalia Latini

Master Natalia Latini ved Institutt for pedagogikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "How can educational professionals instill in-depth reading comprehension skills in children reading digital texts?"

Tid og sted for disputasen

Se disputas.
 

Publisert 24. nov. 2022 14:55 - Sist endret 30. nov. 2022 15:28