Stipendiatprofilen: Opptatt av den gode samtalen i klasserommet

Gjennom undervisning ble Maren Omland interessert i samtalene mellom elever og hvordan læreren kan legge til rette for at disse samtalene blir lærerike. Det ble det doktorgradsavhandling av.

Maren Omland. Foto.

(Foto: Shane Colvin/UiO).

Hvordan kan lærere legge til rette for samtaler hvor elevene bygger ny forståelse basert på egne erfaringer og tidligere kunnskap?  

Maren Omland undersøker i sin avhandling hvordan og hvorfor slike samtaler kan bidra til elevenes læring.  

Avhandlingen skal hun forsvare 2. desember. Tittelen på avhandlingen er "What did you talk about?’ Teacher and students’ joint construction of subject-oriented meanings".

─ En sentral strategi jeg har undersøkt er bruk av mikrobloggingsverktøyet Samtavla for å legge til rette for klasseromssamtaler.  

Elevene skriver korte meldinger som deles på tavla. Disse meldingene viser blant annet studentenes forståelser og tolkninger.

─ Akkurat nå er jeg opptatt av hvorfor uenighet kan føre til at samtalene utvikler seg i en retning som gjør at elevene lærer mer enn om de umiddelbart var enige, sier Omland.  

– Hvordan kan lærere legge til rette for samtaler hvor elevene bygger ny forståelse basert på egne erfaringer og tidligere kunnskap?  

Læring gjennom engasjerende samtaler

Omland har undervist i norsk og historie i videregående skole, og også ett år i norsk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) på Universitetet i Oslo. Gjennom undervisningen ble hun interessert i samtalene mellom elever.  

─ Hva skal til for at elevene lærer av slike samtaler og hvordan kan læreren engasjere dem til å delta? Hvordan er det lurt å organisere undervisningen for å få fram slike samtaler?

Både når jeg har observert i klasserommet og fra videoopptak av undervisningen, har det dukket opp nye spørsmål hele tiden.

─Det var rett og slett veldig mye jeg lurte på og hadde lyst til å undersøke, forteller hun.

Samtaler skaper et rom for dialog og refleksjon

─ I artiklene mine peker jeg på strategier lærere kan bruke for å legge til rette for at studentene skal lære gjennom å aktivere egne erfaringer og tidligere kunnskap i samtaler.  

Omlands forskning viser hvordan mikroblogging kan brukes som et redskap for å organisere slike samtaler.  

For eksempel kan Samtavla brukes som en bro mellom såkalte gruppe- og helklassesamtaler, fordi den gir læreren tilgang til små produkt fra gruppesamtaler som læreren kan bygge videre på i helklasse.  

─ Samtavla gir også elevgruppene innsyn i andre gruppers samtaler. Den kan synliggjøre ulike meninger, noe som kan skape rom for dialog og refleksjon, utdyper hun.

─ Forskningen min er viktig fordi den kan bidra til at flere elever lærer mer. Den gir lærere redskaper som kan gi variasjon til undervisningen, og kan øke elevenes evne til refleksjon, faglig fordypning og evne til deltakelse.  

Dette er viktige egenskaper for å tilegne seg ny kunnskap og for å utvikle elevene til å bli aktive samfunnsdeltakere, sier Omland.

─ Forskningen min er viktig fordi den kan bidra til at flere elever lærer mer

Bygge samtaler sten for sten

─ Jeg peker også på hvordan læreren gjennom samtale kan bygge elevenes evne til å delta i timene.  

Hun forklarer at en sentral strategi å gi anerkjennelse til det elevene sier eller bidrar med ved å bygge videre samtaler på deres bidrag.

─I tillegg kan læreren åpne rom for refleksjon ved å synliggjøre uenighet og oppmuntre til å utforske denne.

Omland fremhever viktigheten av gode veiledere i arbeidet med doktorgraden.  

─ Veilederne mine Kari Anne Rødnes og Sten Ludvigsen har lært meg hvordan jeg kan bruke empirien til å finne svar på det jeg lurer på. De har modellert refleksjon og generøst delt sin kunnskap med meg. I tillegg har de gitt meg tro på at jeg faktisk har noe å bidra med, forteller hun.  

Viktigheten av å bygge klasseromskultur

På spørsmål om hva stipendiaten ville brukt 50 millioner på er det det langsiktige arbeidet for læring i klasserommet hun fremhever:

─ Hvordan lærere over tid kan bygge en klasseromskultur som fremmer utforskende læring på tvers av fag, og hvordan elevmangfoldet kan inngå som en ressurs og ikke en utfordring i en slik tilnærming.

Omland deler gjerne tips til andre som vurderer å bli stipendiat.  

Hvis du liker å lære nye ting, er det bare å sette i gang. Det er kjempegøy! avslutter den kommende doktoren. 

Les mer

Emneord: Samtavla, Samtaler Av Magnus Heie, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Publisert 30. nov. 2021 08:37 - Sist endret 30. nov. 2021 08:42