Forskargrupper

Forskargruppene dekker dei ulike satsingsområda ved instituttet.

Forskargruppene er samansatt av tilsatte med felles faglege interesser, og går i visse stunder på tvers av einingane ved fakultetet. Dei samarbeider om forsking og publisering, arrangerar seminar og konferansar og er aktive i rettleiing av master- og ph.d- studentar.

Forskargruppene knytt til Institutt for pedagogikk:

Publisert 9. sep. 2010 14:44 - Sist endret 27. mars 2020 13:52