Forskargrupper

Dei fleste forskargruppene ved Det utdanningsvitkaplege fakultet er satt saman på tvers av instituttane.

Forskargruppene er samansatt av tilsatte med felles faglege interesser. Dei samarbeider om forsking og publisering, arrangerar seminar og konferansar og er aktive i rettleiing av master- og ph.d- studentar.

Forskergruppar knytt til Institutt for pedagogikk:

Tilsette ved Institutt for pedagogikk er og medlemmar av andre forskergruppar ved UV- fakultetet

Publisert 9. sep. 2010 14:44 - Sist endret 28. aug. 2018 12:30