Forskargrupper

Dei fleste forskargruppene ved Det utdanningsvitkaplege fakultet er satt saman på tvers av instituttane.

Forskargruppene er samansatt av tilsatte med felles faglege interesser. Dei samarbeider om forsking og publisering, arrangerar seminar og konferansar og er aktive i rettleiing av master- og ph.d- studentar.

Forskergruppar knytt til Institutt for pedagogikk:

Publisert 9. sep. 2010 14:44 - Sist endret 23. jan. 2019 15:29