Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen

Tema og fag Sted og klasse Tid og tidspunkt Papirpaserte og digitale læremidler
Algebra Ungdomsskole i Akershus Tre uker Lærebok
Matematikk 8. klasse Høst 2013 Interaktiv tavle, DragonBox, Kikora

I casen Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen følger vi en lærer og en gruppe på 75 elever på 8. trinn (13-åringer) som jobber med ulike læremidler i algebra. Elevene ble delt i to klasser der de hadde identisk plenumsundervisning, før 37 elever arbeidet videre med Kikora på datamaskiner, mens 38 elever arbeidet med DragonBox på iPad. Kikora er et digitalt læremiddel i matematikk. DragonBox er en prisbelønnet app for iPad, der elevene spiller med designede symboler og mekanismer som skal representere regneoperasjoner i algebra. Alle elevene fikk samme undervisning av samme lærer, så forskjellen i arbeidet med algebra lå i bruken av Kikora og DragonBox. Med et slikt oppsett kunne vi skille de digitale læremidlene med hensyn til hvilken effekt de hadde på engasjement og læringsutbytte. Læreboka er strukturerende for undervisningen, men læreren benytter seg av ulike digitale læremidler og ressurser tilrettelagt av lærerteamet. Over halvparten av undervisningsforløpet gikk med til gruppearbeid med Kikora og DragonBox, og vi observerte at lærer og elever opplevde DragonBox som langt mer engasjerende enn Kikora. Det er sjelden å oppleve at alle elever er fokusert gjennom hele timen slik de var når de brukte DragonBox.

Analysene av pre- og posttester indikerer at elever som brukte Kikora, hadde langt bedre læringsutbytte enn de som brukte DragonBox. Kvalitative analyser gjort i denne casen indikerer at grunnen til at elever som brukte Kikora presterte bedre enn de som brukte DragonBox, er at sistnevnte fratar elever og lærere et standardspråk for problemløsning i matematikk. I situasjoner ved bruk av DragonBox der elevene trenger hjelp, er det vanskelig for elever og lærere å benytte seg av etablerte praksiser i matematikk. Denne casen tyder på at det er krevende å introdusere språk og operasjoner som klart bryter med den etablerte praksis som elevene møter i lærebok og tester. På tross av at avvekslingen kan virke engasjerende, kan det gå på bekostning av elevenes muligheter til å praktisere et formelt matematisk språk, og også på bekostning av deres forståelse for faglige begreper og metodebruk.

Referanse:

Dolonen, J. & Kluge, A. (2014). Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen. Report No. 4. ARK&APP. 64 pages, including appendix.

Summary in English

Publisert 24. apr. 2014 10:51 - Sist endret 18. mai 2015 09:01