English version of this page

Spilltakulær: Spillifisering, deltakelse og læring (avsluttet)

Dette forprosjektet vil utforske pedagogiske modeller og innovasjonsstrategier knyttet til spillifisering (gamification) i organiseringen av aktiviteter i klasserom. Hvordan kan spillifisering bidra til en fornyelse av skolen som innebærer at elever får større ansvar for egen læring, kan påvirke sine egne læringsveier, og være mer engasjert i sin egen læringsprosess?

Spillmekanismer i klasserommet

Spill har blitt en del av dagliglivet vårt. Spill er blitt tatt i bruk i skolen på ulike måter og i ulike fag (se f.eks. Minecraftedu.com). Kan vi ta dette et skritt videre? Dette prosjektet tar ikke stilling til om ordinære spill bør brukes i klasserommet eller ikke, men om elementer, mekanismer og kjennetegn ved spill kan bringes inn i klasserommet for å øke elevers motivasjon. Denne utfordringen er kjernen i det nye forskningsfeltet spillifisering (’gamification’), som er definert som ”bruk av spilldesign-elementer i en ikke-spill kontekst” (Deterding et al. 2011).

En web-basert applikasjon

Dette prosjektet legger vekt på bruken av moderne teknologi og sosiale medier i læring. Et sentralt element er å designe og prøve ut en web-basert applikasjon der elevene kan finne oppgaver, sjekke statusen til sin gruppe, men også diskutere med hverandre.

Elevene kan få tilgang til en liste med ulike utfordringer som læreren har laget på forhånd. Hver utfordring er delt inn i nivå og oppgaver. Studentene kan også få tilgang til en daglig eller ukentlig liste med oppgaver. Oppgavene vil motivere bruken av teknologi, men også deltagelse i sosiale nettverk. En blogg vil bli brukt som forum for debatt, for kunnskapsdeling, og som en aktivitetslogg. Applikasjonen har integrasjon av sosiale media basert på meldinger, der elever og lærere kan utveksle erfaringer og bli gjort oppmerksomme på nye innlegg eller andre bidrag.

Videoer

De følgende videoene viser "work in progress" verktøyet som er brukt for å designe brukeropplevelsen.

NB! Det kan ta 10- 15 sekunder før videoene starter.

Den første gang de tar i bruk de digitale løsninger.

Last ned mediefil

Gruppearbeid: et konkurranse perspektiv.

Last ned mediefil

Gruppearbeid: et samarbeid perspektiv.

Last ned mediefil

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd sitt program FINNUT (Forprosjekt).

Publisert 21. mai 2014 14:20 - Sist endret 18. sep. 2018 11:56

Kontakt

Caroline Cruaud

caroline.cruaud@iped.uio.no

Tlf. +47-22840827