Deltakere i Spilltakulær: Spillifisering, deltakelse og læring

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Caroline Cruaud
Ola Erstad Professor +47 22855216 +47 92421396 (mob) ola.erstad@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Skoleutvikling, Formell og uformell læring

Andre deltakere