Samtavla innovasjon

Samtavla innovasjon er et prosjekt som skal ta samtavla.no fra forskningsresultat til produkt. Det er fire utviklingsområder:

I en medieverden der elever møter et mangfold av kilder, alternative fakta, samt sammenblanding av fakta, meninger og begrunnelser, er trening i kritisk tenkning og trening i utforskende læringssamtaler stadig viktigere. Samtavla er en digital tjeneste laget for å hjelpe lærere med å engasjere sine elever i felles læringssamtaler og trene elever i kritisk tenkning.

Samtavla.no er en kombinasjon av mikro-blogging og visuell organisering av meldinger på elevenes skjermer. Deltagere kan bruke alle moderne nettlesere, på mobil, nettbrett og PC. Samtavla finnes også i engelsk versjon.

Det er flere grunner til at samtavla nå utvikles som produkt:

  • Kritisk tenkning som et element av dypere læring blir mer vektlagt i arbeidet med nye læreplaner.
  • Praksisutvikling for å støtte kritisk tenkning og læringssamtaler er utfordrende, er etterspurt, og er en verdifull kompetanse for framtidas skole.
  • Bruk av åpne læringsmidler og andre nettressurser hvor elever trener kritisk vurdering og diskusjon av nettnyheter (som 'fake news') og kontroversielle saker.
  • Behov for å kunne bruke samtavla i stor skala.
  • Bruke åpen kildekodelisens for å utvikle modeller for sosial innovasjon med stor samfunnsnytte, og samtidig finne samspill med kommersiell bruk.

Samtavla.no delingsarena formidler sentrale funn fra DiDiAC. Samtavla.no med tilhørende lærerressurser er prøvd systematisk ut i 6 skoler i Norge og England, først i en intensiv periode på 6 måneder våren 2017, deretter som en åpen studie med flere skoler i 2017-2018. I alt 19 lærere fra tre fag (språk, samfunnsfag og naturfag) har brukt Samtavla.no i over 50 skoletimer med rundt 300 elever mellom 11 og 16 år.

Tilbakemeldingene fra lærere og skoleledere viser at praksisutvikling for å støtte kritisk tenkning og læringssamtaler er utfordrende, og etterspurt og betraktet som en verdifull kompetanse for framtidas skole.? Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og utvalgte grunn- og videregående skoler deltar i prosjektet med utvikling og evaluering av undervisningsopplegg, og dette blir gjort tilgjengelig for lærere i hele Norge gjennom delingsarenaen.

Publisert 7. juni 2017 12:51 - Sist endret 19. feb. 2021 11:48

Kontakt

Prosjektleder: Ole Smørdal