Et viktig bidrag til utdanningsforskningen på Vest-Balkan

Forskergruppa HEIK (Higher Education: Institutional dynamics and Knowledge cultures) har satt igang et treårig prosjekt med fokus på høyere utdanning og forskning i Vest-Balkan regionen. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom NorGlobal programmet.

Foto: Mari Elken

Kick off

"Prosjekt- Kick Off" ble holdt på Universitetet i Oslo i slutten av mars, med deltakere fra alle samarbeidspartnerne tilstede, inkludert et team fra Pedagogisk forskningsinstitutt ledet av professor Bjørn Stensaker. Prosjektpartnerne var representert ved Statsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Zagreb, Statsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Beograd og Centre for Education Policy, Serbia.

Hovedfokus på møtet var å drøfte prosjektets analytiske rammeverk samt en mer generell diskusjon av dynamikken i høyere utdanning og forskning på Vest-balkan. Videre - for å kunne forstå endringsprosessene i disse landenes høyere utdanning og forskning- ble det diskutert hvilke utfordringer som er knyttet til europeiske prosesser, og behovet for å se nærmere på landenes spesifikke økonomiske, sosiale og politiske utvikling når det store bildet skal tegnes.

I tillegg er det slik at institusjonene på Vest-Balkan er forventet å skulle bidra i utviklingen av regionen. Det er store forskjeller innad i regionen, og det er derfor viktig å se nærmere på universitetetenes rolle når det kommer til regional utvikling, og hvilke politiske insentiver som må til for å legge til rette for disse prosessenene.

Foto: Mari Elken

Et forsknings- og utviklingsprosjekt

Prosjektet er forsknings- og utviklingsorientert. Først og fremst skal prosjektet bidra til en mer evidensbasert policy for høyere utdanning og forskning på Vest-Balkan, gjennom at det bygges opp en database med relevante styringsdata. I tillegg ønsker man å produsere forskningsbasert kunnskap som er overførbar.

Avsluttes i 2014

Prosjektet avsluttes i 2014. - Når vi setter sluttstrek for dette prosjektet, håper jeg at vi har fått en mye bedre forståelse av høyere utdanning i Vest-Balkan regionen, og dermed også en økt forståelse av hvordan høyere utdanning fungerer i typiske overgansland, sier Mari Elken, stipendiat og prosjektdeltaker fra Pedagogisk forskningsinstitutt.
 

Av Mari Elken, Ulf Grefgård
Publisert 19. apr. 2011 17:21 - Sist endret 8. mai 2019 15:47