Deltakere i Hub for læringsanalyse (HuLAR)

Navn Telefon E-post Emneord
Jan Arild Dolonen Sjefingeniør +47 22840727 +47 40202461 j.a.dolonen@uv.uio.no Forskningsetikk, Personvern, GDPR, Databehandling, Datahåndtering, Pedagogikk, IKT og læring, Læringsanalyse
Anders Malthe-Sørenssen Professor +47 22856477 +47 91198853 (mob) anders.malthe-sorenssen@fys.uio.no petroleum, skifergass, Multi-scale processes, Computational Physics
Wenche Erlien Førstelektor 952 20 982 wenche.erlien@naturfagsenteret.no Naturfagdidaktikk
Tore Bredeli Jørgensen Seniorrådgiver +47 22852943 +47 98269847 (mob) t.b.jorgensen@link.uio.no Læring, LMS, NGDLE, Læringsanalyse, Multimedia, MOOC, E-læring, Wiki, LTI
Björn Andersson Førsteamanuensis +47 22844490 bjorn.andersson@cemo.uio.no
Bendik Bygstad Professor +47 22840109 +47 97658061 bendikby@ifi.uio.no
Malcolm Langford Professor +47 22842031 +61 422 566 520 malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, jus og teknologi
Åshild Watne Dosent +47 22 85 40 62 +47 95998336 (mob) +47 95998336 ashild.watne@imv.uio.no Hørelære, Gehørtrening, Musikkteori, Absolutt gehør, Intonasjon, Komponering, Salmer, Musikk for barn
Markus Keller Universitetslektor +47 22841962 markus.keller@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Religion og samfunn
Anne-Lise Lande Seksjonssjef +47 22840798 +47 95233839 (mob) a.l.lande@admin.uio.no
Hilde Westbye Underdirektør +47 22859888 +47 93060480 (mob) hilde.westbye@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Undervisning, Informasjonskompetanse, Kurs, Litteratursøk
Sharanya Manivasagam Overingeniør +47-93862270 sharanya.manivasagam@iped.uio.no EngageLab
Camille Dorival Seniordesigner, EngageLab camille.dorival@iped.uio.no
Ole Smørdal Forsker 93080473 (mob) ole.smordal@uv.uio.no IKT og læring, Designbasert forskning, Deltagende design, Demokrati