Fortellinger om utdanningsvalg blant unge med innvandrerforeldre. En narrativ tilnærming til "innvandrerdrivet" i valget av høyere utdanning (ph.d- prosjekt)

Hvorfor er det slik at mange unge med ikke-vestlige innvandrerforeldre tar krevende og prestisjetunge utdannelser, til tross for at sosiale faktorer skulle tale imot?

Om prosjektet

Prosjektet tar utgangspunkt i at mange unge med ikke-vestlige innvandrerforeldre ikke bare ser ut til å ta mye utdannelse, men også velger seg særlig krevende og prestisjetunge utdannelser, og dette på tross av relativt dårligere prestasjoner særlig i realfag, lavere sosial bakgrunn og høyere frafallsrater. Det er også en svakere sammenheng mellom sosial bakgrunn og utdanningsvalg hos unge med ikke-vestlig bakgrunn sammenlignet med jevnaldrende i majoritetsbefolkningen, når karaktererforskjeller er tatt hensyn til.

Prosjektet søker å fylle behovet for mer kunnskap og bedre forståelse av hvordan dette kan være tilfelle. I dette prosjektet er den narrative tilnærmingen viktig. En grunntese er at fortellinger om et sosialt fenomen - som å velge høyere utdanning - kan hjelpe oss til å forstå hvorfor enkelte valg blir tatt og andre ikke. Prosjektets empiriske grunnlag vil være dybdeintervjuer med etterkommere av innvandrere fra store landgrupper som har tatt et valg om å studere innen presitsjetunge prosfesjonsutdannelser.

 

Publisert 1. okt. 2013 14:15 - Sist endret 1. okt. 2013 14:16

Kontakt

Marianne Takvam Kindt

m.t.kindt@iped.uio.no

+47-22840826