Deltakere i Nye kompetansekrav i offentlig sektor: Digitaliseringens konsekvenser for arbeid med ulik grad av spesialisering (CORPUS)