English version of this page

Motivasjon, kunnskap og trivsel blant ungdomsskoleelever

En tverrkulturell sammenligning.

Om prosjektet

I denne studien utforsker vi hva slags motivasjonsprofil som kan bli identifisert blant norske studenter, hvordan de er knyttet til personlige egenskaper (eksempelvis; perfeksjonisme og temperament), skole relatert fungering (eksempelvis; utbrenthet, skolens betydning for eleven, misoppfatninger), kunnskap og hvordan norske studenter kan sammenligne seg med finske jevnaldrende.

Finansiering

IPED, UiO, 2017–2018

Publisert 28. aug. 2018 13:26 - Sist endret 20. mars 2019 11:00