Publikasjoner

I prosjektets første år ble det publisert følgende fagbok:

Øzerk, M. & Øzerk, K. (2013): Autisme og pedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Det vil også bli publisert artikler fra prosjektet.