Gender in three generations; the making of "new men" (avsluttet)

Prosjektet fokuserer på hvordan ”ytre” og ”indre” kjønn forandrer seg historisk, dvs hvordan samfunnsmessige forandringer og forandringer i emosjonell historie virker sammen i en psykososial dynamikk.

Om prosjektet

Studien baserer seg på intervjuer med 12 generasjonskjeder (farfar, far, sønn) opprinnelig intervjuet i 1991 med en oppfølging av den yngste generasjon i 2002.  Resultatene fra prosjektet vil sammenliknes med en parallell studie av kvinner i tre generasjoner, avsluttet i 2006 (publisert i boken Moderne jenter, 2006), Dette arbeidet innebærer en teoretisk, designmessig og empirisk utvikling av feltet over flere år (se f eks Nielsen & Rudberg 1989; Nielsen & Rudberg 1994; Rudberg 1997; Nielsen & Rudberg 2006). Arbeidet er nå under utskriving.

Finansiering

Norges forskningsråd

 

Publisert 25. jan. 2011 17:55 - Sist endret 20. mai 2016 12:10