English version of this page

En app for for den utviklende samtalen

Samtavla er basert på forskning i en spesiell type samtaler, de som foregår i en læringssituasjon og er utviklende for de som deltar. Slike samtaler er gjerne ledet, f.eks. av lærere.

 

Samtavla er basert på følgende designprinsipper:

Mikroblogging: Meldingene som elevene skriver har en begrensning på 140 tegn. Dette gjør at en ikke kan kopiere direkte fra kilden, men er tvunget til å sammenfatte. Det å finne essensen i et tema handler også om å finne de sentrale begrepene. Disse kan merkes med ’#’, og blir til emnetagger i systemet.

Emnetagger som er brukt i meldingene blir tatt vare på og kan brukes til å filtrere meldingene.

Visualisering: En vitig aktivitet er å gå fra meldinger i en samtale til å organisere meldingene. Hvis en bruker en enhet med stor skjerm kan en dra meldingene ut på en tavle og organisere dem innbyrdes.

Deling av skjerm: Lærer (eller den som har opprettet en samtavle) kan enkelt ta opp organiseringer av meldinger og vise på stor skjerm.

Utvikling

Samtavla er utviklet på grunnlag av forskning i feltet, og i samarbeid med lærere. Det er brukt en iterativ prosess, hvor hver versjon er prøvd ut i klasserom, erfaringer samlet, og nye funksjoner lagt til. Tidligere versjoner av samtavla er utviklet i Tweak prosjektet.

Publisert 12. mars 2015 09:36 - Sist endret 31. aug. 2015 15:51