Deltakere i TeamLearn - Læringsanalyse som verktøy i samarbeid om problemløsning blant studenter i profesjonsutdanning