Forskning på pedagogisk bruk av berøringsteknologi på Forskningstorget og i UniForum

På årets Forskningstorg 24-25 september kunne publikum bli bedre kjent med ny forskning om pedagogisk design og bruk av berøringsteknologi.

(Foto: Anthony Perritano)

På Forskningstorget på Universitetsplassen kunne publikum prøve et digitalt berøringsbord som er designet for samarbeid og læring om hvordan arkitekter arbeider.

Bordet er del av et pedagogisk opplegg som lages i samarbeid mellom InterMedia, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og arkitektkontoret Snøhetta. Samarbeidet er forankret i et delprosjekt innen det NFR-finansierte forskningsprosjektet CONTACT: Communicating Organizations in Networks of Art and Cultural Heritage Technologies, som undersøker hvordan digitale redskaper kan brukes til å støtte samarbeid, kommunikasjon og læring om kunst og kulturarv på tvers av ulike arenaer.

I siste UniForum (23.09.2010) kan du lese mer om dette samarbeidsprosjektet. Her får du vite om hvordan berøringsbordet skal brukes i et opplegg knyttet til den Kulturelle skolesekken.

Les mer om samarbeidet mellom InterMedia og Nasjonalmuseet.

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 21. aug. 2014 13:46