Formidle til titusenvis!

Universitetet i Oslo er med i et unikt samarbeid om forskningsformidling som har sendeflate på NRK. Og nå er NRK interessert i å utvide samarbeidet.

Bernt Hagtvedt og Helga Mardt samtaler om Hannah Arendts betydning i dag i en dialogserie i tre deler som har blitt sendt flere ganger på NRK Kunnskapskanalen. (Foto: InterMedia)

InterMedia huset nylig en workshop for medlemsinstitusjonene i Kunnskapskanalen, hvor de presenterte ulike programtyper og diskuterte nye muligheter innen kunnskapsformidling.

En del av dagen var også satt av til en samtale med NRK om utvikling av sendeflatesamarbeidet. Kunnskapskanalen har i de siste to årene firedoblet sendeaktiviteten på NRK.

Forskningsformidling som dialog

Møtet ble ledet av Arild Boman, som sammen med Yvonne Pettrem koordinerer samarbeidet i Kunnskapskanalen, for Universitetet i Oslo. Senterleder ved InterMedia, Per Hetland, innledet med å henstille Kunnskapskanalen til å utforske hvordan kanalen kan komme mer i direkte dialog med publikum.

Kunnskapskanalen arbeider med å styrke produksjon og formidling som kan versjoneres og brukes i ulike medier. Flere av deltakerne viste nye muligheter for kommunikasjon, merbruk og flermedial presentasjon som for eksempel ligger i det å integrere audiovisuelt materiale med tekst, bilder og slides i webomgivelser, bruk av kanalens debattfora, og så videre.

Tusenvis av seere

Kunnskapskanalen er et samarbeid mellom en rekke universiteter og høyskoler i Norge. Medlemsinstitusjonene lager egne produksjoner og deler på sendeflaten, som for tiden er på NRK 2, lørdag ettermiddager. Da benker tusenvis seg for å se forskere reflektere lavmælt om Hannah Arendt, Forsker-StandUp, samtaler med Abelpris-vinnere, forelesninger om psykologiens historie, Frokost med Bernt, metodeprogrammet Verktøykassa og en begeistret Peter Bøckman løpe rundt i fortid og nåtid på Hovedøya, for å nevne noen programmer.

 

I juni møttes Kunnskapskanalens samarbeidspartnere til workshop i InterMedia’s studio, hvor også NRK deltok, for å diskutere utviklingsmuligheter i forhold til programtyper, flerbruk og publikumsdialog. (foto: Lars Lomell)

Publisert 20. okt. 2010 14:15 - Sist endret 30. juni 2021 16:48