Bjørn Stensaker ny professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt

Å bli en aktiv bidragsyter i diskusjonen om hvordan studiekvalitet kan utvikles mer systematisk ved universitetet, er èn av tingene Bjørn Stensaker ser frem i mot.

Bjørn Stensaker er ny professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt. Foto: Shane Colvin, UV

Stensaker kommer fra NIFU STEP der han har forsket på spørsmål knyttet til styring, kvalitet og evaluering i høyere utdanning siden starten på 1990-tallet. Han var blant annet en av evaluatorene av Kvalitetsreformen i Norge, samt at han også har hatt flere prosjekter knyttet til endring og utvikling av høyere utdanning i Europa.

Ved Pedagogisk forskningsinstitutt er Bjørn tilknyttet gruppen som jobber med universitetspedagogikk, der han er spesielt interessert i kvalitet og ledelse i høyere utdanning.

- Jeg gleder meg spesielt til å bidra i diskusjonene om hvordan studiekvalitet kan utvikles mer systematisk ved universitetet, sier Bjørn. - Pedagogisk forskningsinstitutt har lang tradisjon for å jobbe med disse spørsmålene, og siden universitetet også har satt studiekvalitet på dagsorden i sin egen strategi, er tidspunktet velegnet til å tenke kreativt på hvordan dette feltet kan få et løft" fortsetter han.

Bjørn er i tillegg medlem av forskergruppen "European Integration in Education" ved instituttet, og her ser han flere muligheter for å kunne kombinere studier av internasjonalisering og Europeisering med temaer som kvalitet og ledelse.

- Det er ikke til å komme fra at mange rammebetingelser idag utvikles og tildels defineres utenfor Norge, og her trenger vi en mer systematisk forskningsinnsats både for å kunne vite mer om effektene for norsk høyere utdanning, men også for å klargjøre vårt eget handlingsrom.

Vi ønsker Bjørn Stensaker hjertelig velkommen til instituttet.

 

Publisert 9. nov. 2010 17:51 - Sist endret 18. nov. 2010 19:16