Per Hetland ny senterleder ved InterMedia

– Ved InterMedia kommer jeg faglig til kjernen i mine forskningsinteresser. Jeg har jobbet med medieteknologi siden 1984, forteller Per Hetland. Med seg til InterMedia har han også en lang erfaring i kunnskapsledelse.

Foto: InterMedia, UiO

Vi har gleden av å ønske professor Per Hetland velkommen som ny senterleder ved InterMedia. Per Hetland har lang erfaring i forskningsledelse og IKT-forskning, og kommer til Universitetet i Oslo fra stillingen som direktør ved NifuStep. Sist han jobbet ved UiO ledet han universitetets første innsatsområde om de nye kommunikasjonsteknologiene (KTK) i 1996-1999.

- InterMedia har en viktig rolle å spille som dynamo og inspirator, i et fagfelt som er i rivende utvikling. Senteret forvalter et tverrfaglig kunnskapsfelt som er helt sentralt for å forstå og designe for kommunikasjon og læring i et stadig mer teknologisert kunnskapssamfunn. Jeg gleder meg til å samarbeide med UV-fakultetet om den videre utviklingen av InterMedia, sier Hetland.

– Ved InterMedia kommer jeg faglig til kjernen i mine forskningsinteresser. Jeg har jobbet med medieteknologi siden 1984, forteller Hetland, som har doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier fra Roskilde universitet.

Til InterMedia har han med seg en lang erfaring i kunnskapsledelse, de siste årene som assisterende direktør og direktør ved NIFUSTEP, samt en omfattende forskningskompetanse om samspillet mellom kunnskapsorganisasjoner og deres omgivelser og en stor interesse for forskningsformidling.

På spørsmål om hvorfor han ønsker å lede InterMedia svarer han at ved siden av det faglige fokuset har han lyst til å være med å videreutvikle og styrke InterMedia som senter. – Mine forgjengere og de ansatte har gjort en flott innsats. InterMedia er i forkant når det gjelder forskningskultur og har en sterk internasjonal forankring. Dette vil jeg vedlikeholde og videreutvikle. Og så har InterMedia et par store utfordringer jeg vil jobbe med. Den ene er å styrke seniorkompetansen. Den andre er å styrke senterets lokale strategiske allianser. Begge deler er nødvendig for senterets faglige utvikling.

Per Hetland har vært i gang som senterleder på InterMedia siden nyttår, og han avløser professor Sten Ludvigsen, som går tilbake til forskningsstilling ved InterMedia.

Publisert 26. okt. 2010 12:35 - Sist endret 11. juni 2013 15:15