Bloggen PEDLEAKS er lansert

Førsteamanuensis Christian Beck står bak en akademisk nyskapning når han lanserer det han kaller for en "maktkritisk tankesmie på grensen mellom undersøkende journalistikk og kritisk samfunnsforskning" i samarbeid med student og skribent Toby Haugen.  

Foto: UV

I bloggen skriver de to initiativtakerne at "Pedagogisk virkelighet i skole og barnehage beskrevet i forskning, offentlige dokumenter og media er i økende grad konstruert i samsvar med offentlige politiske interesser, bygd på sekundære kilder og elektroniske dataarkiver det er vanskelig for andre enn innvidde å få adgang til. Mer realistisk og sann opplysning om dagens pedagogisk virkelighet krever nye førstehåndsbekrivelser og at man får tilstrekkelig innsyn i den konstruerte virkelighet, dens dokumentasjon og forutsetninger."

Bloggen er tenkt å være et sted der informasjon om hva som virkelig foregår i utdanningssystemet kan offentliggjøres. Christian Beck forteller at blogen allerede har mange besøkende hver dag og regner med økende oppmerksomhet i framtiden. Han sier følgende: "Vi vil publisere interessante synspunkter på dagens pedagogiske virkelighet. Politisk er vi ikke fra høyresiden, ikke fra venstresiden og  heller ikke ovenifra. Mest er vi nedenifra."

Publisert 20. des. 2010 14:25 - Sist endret 23. juni 2011 10:51