Takk til en dyktig senterleder

Den 1. januar gikk professor Sten Ludvigsen av som senterleder ved InterMedia etter fem år i en krevende rolle. Sten er en internasjonal profil innenfor digital læring og har et stort kontaktnett som har vært svært viktig i UV-fakultetets internasjonaliseringsarbeid.

Foto: InterMedia, UiO

De som har jobbet med Sten Ludvigsen kjenner ham som en meget dyktig og dedikert leder, med en unik prosjektlederkompetanse. Foruten å være senterleder ved InterMedia leder har Sten blant annet ledet Kaleidoscope, et Network of Excellence finansiert av EUs 6. rammeprogram, et nettverk for toppforskning innen digital læring, og han har vært med å dra flere forskningsprosjekter finansiert av EU til InterMedia.

I tillegg til dette har han vært en helt sentral drivkraft i utviklingen av forskerutdanningen i utdanningsvitenskapelige fag ved UV såvel som nasjonalt og internasjonalt. Sten bygget opp UV-fakultetets første forskerskole, “Learning, Communication and ICT”, og har ledet fakultetets satsing mot en nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap som endte med søknadssuksess i 2009. Han har også knyttet UV-fakultetet til flere internasjonale samarbeidsnettverk for forskerutdanning

Sten vil nå gå over til å lede NATED, den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap som omfatter alle universitetene samt HiO. Han skal også lede CONTACT, et prosjekt som undersøker bruk av IKT i museumsformidling. Vi takker for innsatsen så langt og ønsker lykke til videre i ny roller!

Av Jarle Traavik
Publisert 26. okt. 2010 12:39 - Sist endret 17. juni 2013 16:44