Seminarleder på UVEXFAC10 - Noe for deg?

Pedagogisk forskningsinstitutt søker etter seminarledere til UVEXFAC våren 2011.

FOTO: iStockphoto.com

For å kunne jobbe som seminarleder må du være opptatt som masterstudent på et av programmene ved ISP eller PFI. I emneplanen presenteres UVEXFAC10 på følgende måte:

UVEXFAC10 gir en innføring i faglige diskusjoner og grunnlagsspørsmål innenfor utdanningsvitenskap med vekt på historiske og filosofiske problemstillinger. Et sentralt tema er forholdet mellom utdanning og vitenskap slik det kan forstås i lys av historiske og tidsaktuelle drøftinger av fag og forskning. Emnet innbyr til refleksjon over sentrale områder i utdanningsvitenskap som barndom, dannelse, politikk, vitenskap, pedagogikk og spesialpedagogikk. Samtidig som emnet skaper en forståelse for grunnleggende forutsetninger og problemstillinger som er felles for de ulike utdanningsvitenskapelige disiplinene, bidrar emnet med en orientering på tvers av de ulike fagdisiplinene.

Seminarlederne må sette seg inn i det faglige innholdet og pensum på UVEXFAC10.
Det vil bli arrangert obligatorisk seminarlederseminar for seminarlederne på UVEXFAC10.
Å være seminarleder vil gi deg en spennende og faglig utfordrende jobb.

Litt kort om jobben

  • Du har ansvar for å lede en seminargruppe.
  • Det er 8 gruppemøter, hver på 2 x 45 minutter i løpet av et av semester. Du vil bli lønnet etter gjeldende satser.
  • Den enkelte seminarlederen har også ansvaret for seminargruppens grupperom i Fronter.
  • Alle seminarledere må delta på obligatorisk seminarlederkurs.

Er du interessert?

Send snarest inn en kort søknad (ikke CV) der du beskriver deg selv. I tillegg trenger vi ditt fødsels- og personnummer og adresse privat. Skriv også hvilket studium du går på (du må være tatt opp på masterstudiet). Søknaden sendes på mail til cindy.gronsberg@ped.uio.no snarest.
 

Publisert 21. des. 2010 15:18 - Sist endret 18. jan. 2011 10:22