"Innesperring eller frisetting"- ny bok

Frisettes individene gjennom kunnskap og sosialisering i utdanningsinstitusjonene, eller bidrar  institusjonaliseringen til innesperring og overdreven disiplinering?

Artikler i samfunnsrettet pedagogikk

Forskergruppa ”Samfunnsrettet pedagogikk” ved Pedagogisk forskningsinstitutt har over flere år hatt mange masterstudenter på sine seminar. Med egne undersøkelser og nye innfallsvinkler i sine avhandlinger bidrar masterstudenter til utdanningsforskning.  Nå lanserers  antologien: ”Innesperring eller frisetting” der ferdige masterstudenter bidrar med artikler basert på sine masteravhandlinger.  De får med dette sin debut inn i publiseringsverdenen. Også etablerte forskere bidrar.

Uttrykkene innesperring og frisetting er hentet fra henholdsvis Michel Foucault og Thomas Ziehe, to velkjente samfunnsvitere. Spørsmålet som ligger bak bokas tittel er om individet i dag frisettes gjennom kunnskap og sosialisering i utdanningsinstitusjonene? Eller bidrar  institusjonaliseringen til innesperring og overdreven disiplinering?

Artiklene spenner over et bredt spekter av temaer: Barnehagen, ungdomsskolen, frafall i videregående skole, muslimske innvandrergutter, religionsundervisningens stilling i skolen m. m.
 

Publisert 19. des. 2011 16:55 - Sist endret 3. jan. 2019 10:58