Har du lyst til å skrive masteroppgave for norske frivillige organisasjoner?

Vitenskapsbutikken har nå fått inn nye spennende prosjekter du som masterstudent kan knytte deg til.

Hva er Vitenskapsbutikken?

Vitenskapsbutikken er en felles formidlingstjeneste av oppdragsbaserte masteroppgaver for studenter ved Det humanistiske fakultet (HF), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) ved UiO.

Har du lyst til å koble dine teoretiske kunnskaper med en oppdragsgivers praktiske innsikt og erfaringer? Det kan resultere i et mer utfyllende datamateriale for masteroppgaven i tillegg til et større publikum som ønsker å bli kjent med oppgavearbeidets resultater. En slik praktisk relevans kan være viktig for motivasjonen til oppgavearbeidet. Det er også en innsiktsgivende og nyttig erfaring å ha deltatt i slikt prosjektsamarbeid, noe som kan gjøre overgangen til arbeidslivet lettere.

Nye prosjekter

Nylig har Vitenskapsbutikken fått inn flere prosjekter som kan problematiseres gjennom en pedagogisk innfallsvinkel. Prosjektene er tilknyttet RORG-samarbeidet. RORG-samarbeidet er et samarbeid blant norske, frivillige organisasjoner som gjennom rammeavtaler med Norad mottar offentlig støtte til å drive folkeopplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle Nord/Sør- og utviklingsspørsmål. Følgende problemstillinger kan være aktuelle for deg:

  • Hvor søker elever og lærere kunnskap om globale forhold?
  • Kan en politisk "nøytral" skole skape aktive globale medborgere?
  • Komparativ diskursanalyse av den norske strategien for FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling
  • Opplysningsarbeidet i en europeisk/skandinavisk kontekst
  • Organisasjonenes (NGOenes) rolle i skolen

Om noe av dette vekker interessen, ta kontakt med Vitenskapsbutikken og de vil hjelpe deg videre. Vitenskapsbutikken har også en rekke andre prosjekter du kan skrive innenfor. Gå til nettsiden deres idag og klikk inn på deres prosjektkatalog for å se hva som tilbys!

Publisert 12. mai 2011 09:34 - Sist endret 29. nov. 2013 11:33