Pedagoger, ja takk!

Arbeidsmarked for nyutdannede pedagoger er bra. Pedagoger sitter på genuin praksisnær kunnskap som samfunnet etterspør. Vi har snakket med fire nyeksaminerte mastergradsstudenter fra "Kunnskap, utdanning og læring" (KUL). Veien fra studiet til gode jobber har vært kort.

Studenter rundt kaffebord

  @UiO/Svein Harald Milde

Spennende kompetanse

- Jeg har inntrykk av at vi som har tatt KUL har en spennende kompetanse som skiller seg fra mange av de andre fagområdene på Blindern. Vi har blant annet pedagogikken som et praktisk verktøy og vi har et positivt og utviklende syn på menneskelige prosesser gjennom å fokusere på læring og kunnskapsutvikling. I tillegg har vi praksiserfaring, noe som jeg tror gjør det lettere å tidlig bli bevisst på hva vi kan bruke utdannelsen vår til, hva vi ønsker å jobbe med og hvordan vi kan selge inn den pedagogiske kompetansen vår på arbeidsplasser som enda ikke har ansatt pedagoger.

Therese Idsøe, LentSareptas

Tankene kommer fra Therese Idsøe som sammen med studiekollegaen Helene Wergeland jobber i LentSareptas, et pedagogisk konsulentfirma som blant annet sysler med å utvikle og holde pedagogisk relaterte kurs for bedrifter og organisasjoner. - Jeg tror jeg kan takke Helene for denne jobben. Wergeland var allerede en gammel traver i firmaet i og med at hun hadde hatt deler av praksisen sin her. Da praksisperioden var over ble hun tilbudt deltidsjobb, og da studiet gikk mot slutten fikk hun 100%. Med Helene godt innenfor, åpnet det seg muligheter for meg også. Lent trengte folk og jeg ble kontaktet. Det er mange måter å bli rekruttert på. Nettverk, annonser, praksisperioder, masteroppgaver, you name it. Jeg føler meg heldig. Akkurat nå jobber vi med en workshop på verdibasert lederskap. Det blir 20 deltakere fra hele Europa på en hytte langt inne i Nordmarka. Eksotisk. Jeg og Helene har hatt ansvaret for å forberede alt det praktiske og innholdsmessige de fem dagene workshopen varer. Dette er bare ett eksempel på hva vi driver med.

- Det er også viktig å få med seg at seniorene i Lent er veldig flinke til å veilede oss nye, og at det legges til rette for at vi skal få jobbe med det vi selv synes er interessant. Firmaet verdsetter  selvstendighet og vi har stor frihet i forhold til til når og hvor vi jobber fra. Nei, overgangen fra studiet har ikke vært så stor.

Helene Wergeland, LentSareptas

Helene mener det er en grei prosess for pedagoger med spesialiseringsfelt innenfor arbeidsliv og teknologi å få seg jobb. - Samfunnet legger stadig mer vekt på kompetanseutvikling samt viktigheten av læring i arbeidsmarkedet. Ved å ha tilegnet oss kunnskap blant annet om innovasjon, læring og teknologi, har vi mye relevant kunnskap som ulike bedrifter kan ta nytte av hvis de ønsker å utvikle seg selv og sine ansatte i takt med samfunnsutviklingen.

Praksisperioder og masteroppgave

Stig Rasmussen har nylig fått seg jobb som prosessleder innen innovasjons- og samhandlingsprosesser i Norconsult, Norges største rådgiver innen bygg, anlegg, energi, olje, osv. - Det vil gå i å skulle designe og lede prosesser i forkant av prosjekter der alle berørte aktører skal delta. For eksempel prosjekteiere, rådgivere, byggherre, underleverandører og andre. Hensikten med prosessene er å bruke den samlede kompetansen for å skape innovative prosjektløsninger. - Jeg tror kanskje mange vil tenke at en slik jobb ligger utenfor pedagogikkfaget, men gjennom studiet vårt får man et bredt syn på hva pedagogikk er, og på anvendeligheten av faget.

Stig Rasmussen, Norconsult

Stig er i likhet med de andre klar på hvilken betydning masteroppgaven kan ha i jobbsammenheng. I Stigs tilfelle var det en kombinasjon av prasksisutplassering og masteroppgave som avgjorde. Under praksisperioden i Norconsult fikk han vite at innovasjonsavdelingen deres søkte etter en masterstudent som kunne skrive en oppgave om Norconsults innovasjonsprogram. Han grep sjansen, og gjennom teoretisk tilnærming, observasjoner på workshops og intervjuer, følte han etterhvert at dette var noe han kunne tenke seg å drive med. Han søkte jobb i avdelingen gjennom sin eksterne veileder i bedriften, og etter noen runder var jobben hans. Stigs råd er at det er ingen grunn til å vente med å søke jobb til man er ferdig med masteroppgaven. Start prosessen i god tid før du er ferdig. Og prøv å få litt jobberfaring før og under studiene. Det kan være til stor nytte senere.

Eilert Torsnes, NRK Kompetanse

Eilert Torsnes følger tankegangen, men er samtidig litt nøktern - Det er vel ikke sånn at man bare kan løpe ut å hente seg en hvilken som helst jobb. Men det er riktig som Stig sier at studenter som skriver masteroppgaver om temaer som er aktuelle for arbeidslivet, gjerne i samarbeid med en organisasjon eller en bedrift, er tjent med det. De stiller sterkere når jobbene skal deles ut.

- Dessuten, sier Stig, er ikke pedagogikk som fag like kjent over alt. Det gjelder å være flink til å selge inn egen kompetanse i søknader og intervjuer. Skjønt vi får ofte høre fra arbeidsgiverne at vi sitter på spennende og relevant kunnskap, og det hjelper absolutt på humøret kvitterer Therese.

Vi sitter på noe genuint helt klart. I NRK Kompetanse ble Eilert møtt av  journalister, statsvitere, IT-folk, en psykolog og en pedagog. - Jeg opplever at kunnskapen min om e-læring komplementerer den eksisterende kunnskapen i avdelingen. Jeg tror det er fordi jeg har fersk kunnskap om emnet, og fordi jeg ser på utfordringer med et annet blikk enn de som har vært i NRK i mange år.

Overgangen

Folk har altså fått seg gode jobber. Noen i konsulentfirmaer, en i NRK, en i politiet og en i UNICEF, bare for å nevne noen. Rundt halvparten gikk direkte ut i jobb, noen er fortsatt på jobbsøk, og noen leverer masteroppgaven først dette semesteret.

Overgangen fra studier til jobb har i følge Eilert vært uproblematisk. - Sommmeren har vært rolig og jeg har fått god tid til å sette meg inn i saker og ting. Therese og Helene er også glade. De føler seg sett, utfordret og fulgt opp på en veldig god måte. For Stigs del er jobben fortsatt for fersk til at han har fått det helt store inntrykket, men en ting kommer han til å savne, nemlig de hyggelige samtalene med flotte medstudenter i kantina på Helge Eng.

Et verdifullt nettverk

Å holde kontakten med gamle studievenner kan fort bli vanskelig når folk flytter på seg og blir travle, men kullet representerer allered nå et verdifullt nettverk av arbeidslivspedagoger som det er verdt å ta vare på. Det faglige blandes med det sosiale, og ny hyttetur er på gang, en gjentakelse av fjorårets suksess.

Når det gjelder forholdet til instituttet, sitter vi igjen med inntrykk av at folk føler seg velkomne tilbake. I studietida skapes det verdifulle bånd mellom student og vitenskapelig, bånd som kan videreutvikles og foredles. Og i verste fall; Skulle lengselen etter Helga Eng bli for stor, så står alltids Simen klar med nyskummet latte i kaffebaren, og kantinefolka med sunn og billig studentmiddag klokka fire. Og i bakgrunnen kan man høre bachelorstudentenes glade sang.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 15. aug. 2012 12:53 - Sist endret 19. mars 2021 14:02