Hansjörg Hohr ny professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt

Å øke forståelsen av det estetiske som erfaringsform er Hansjörg Hohrs sentrale forskningsspørsmål. Det estetiske er for ham det avgjørende medium for å bli klok på verden og seg selv på.  

Ny professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt fra januar 2012, Hansjörg Hohr. Foto: Shane Colvin

Fra Trondheim til Oslo

Hansjörg Hohr kommer fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet hvor han hovedsakelig har arbeidet med pedagogisk filosofi og idéhistorie. Han har også 11 års fartstid fra lærerutdanning i Tromsø og Trondheim. Foruten generell estetisk teori har Hohr vært opptatt av pedagogiske muligheter ved folkeeventyr og av erfaringer og erfaringsmuligheter disse rommer som sjanger. Disse spørsmålene har han studert innenfor en danningsteoretisk ramme. Hohr er ellers medlem av «Nordisk forening for pedagogisk forskning»,» Nordisk nettverk for pedagogisk filosofi» og «International Network of Philosphy of Education».

Oppdragelse og humaniora

Ved Pedagogisk forskningsinstitutt vil Hohr være tilknyttet gruppen for Humaniorastudier i pedagogikk (HumStud). - Det er svært positivt at instituttet satser på humaniorastudier og slik fører videre en verdifull tradisjon. For pedagogikk er også et kulturfag og skal tilby orientering i oppdragelsen og bidra til selvforståelsen hos den enkelte og fellesskapet.  I en tid med store samfunnsmessige forandringer, økende kulturell forskjellighet, arbeidsmigrasjon, økonomisk gjensidig avhengighet og framveksten av en virtuell verden er humaniorastudier mer enn noen gang av vital betydning for oppdragelsen.

Kunst og estetikk

- I mine estetikkstudier har jeg spesielt vært opptatt av opplevelse som erfaringsform. Jeg har lært å se på den som den sentrale erfaringsformen i oppdragelsen, dvs. som erfaringen som holder verden og livet sammen. Det er i opplevelsen vi blir til som moralske vesener og konstruerer mening i dialog med de andre.

- Jeg mener videre at pedagogikken bør søke dialogen med kunsten fordi jeg oppfatter pedagogikk og kunst som søsken. Begge er opptatt av å skape og formidle forståelsen av verden og samtid. Derfor kan pedagogikken hente inspirasjon og innsikt fra kunsten. Denne dialogen håper jeg å kunne bidra til i min tid på instituttet.

Vi ønsker Hansjörg Hohr hjertelig velkommen som ny kollega.

 

Publisert 9. jan. 2012 16:06 - Sist endret 9. jan. 2012 16:16