Tredje par ut

For tredje gang har NHOs kompetanseavdeling tatt imot praksisstudenter fra Pedagogisk forskningsinstitutt. Kirsti Ekern Skaar og Emily Henriksen Fossen har fulgt ulike aktiviteter i NHO i fem uker.

Kirsti Ekern Skaar og Emily Henriksen Fossen

Foto: NHO

En nyttig ordning

Denne praksisordningen er nyttig for begge parter. Vi får muligheten til å vise frem bredden i NHO og får konstruktive tilbakemelding, samtidig som studentene får relevant praksis og nyttig innsikt i arbeidslivet, sier Are Turmo, avdelingsdirektør for kompetanse i NHO.

 

Publisert 29. mars 2012 16:55 - Sist endret 29. nov. 2013 11:31