Lanserer nettportal som utfordrer

Den nye nettportalen sansetap.no bør bli en kilde til kunnskap og inspirasjon for studenter og vitenskapelig ansatte innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.

FOTO: Intermedia/UiO

Det mener førsteamanuensis Bjørn Skaar ved Intermedia på Universitetet i Oslo.

Han sammenligner den nye portalen, som omhandler syn, hørsel og kombinert sansestap i alle aldersgrupper, med Lars Monsens  filosofi i TV-serien Ingen grenser.

- Portalen utfordrer og inspirerer både mennesker med sansetap og dem som søker informasjon om tematikken av andre grunner, som pårørende, hjelpeapparatet og lærere, sier Skaar. Han mener også at nettportalen inneholder mye materiale som kan brukes studenter og vitenskapelig ansatte innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.

Får det til

Innholdet i portalen varierer mellom videoinnslag, animasjoner, simuleringer og vanlig tekst og bilde. I små filmportretter presenteres mennesker som lever med sansetap og utfordringene de møter i hverdagen.

- Her handler det ikke om mennesker som kjemper seg til topps på fjellet mot alle odds, men om barn, ungdom og voksne med stå-på-vilje og en enorm evne til å få til hverdagen. Det er blant annet disse pedagogene møter i skolen, sier Skaar.

Utfordrer grenser

Portalen samler informasjon om sansetap av ulike typer, og inneholder stoff om tilrettelegging og deltakelse, samt lenker og litteratur.

InterMedia står bak både videomateriell, webdesign og den tekniske løsningen.

- Funksjonshemmede får ofte ikke mer enn minimumskravet som gjelder innen universell utforming. Med denne portalen har vi forsøkt å komme så tett som mulig opp til den ultimate tilgjengelighet for alle brukergrupper. Samtidig som teknologien også utfordrer brukerne og gir dem del i nye tekniske løsninger, sier Skaar.

Skådalen kompetansesenter har på oppdrag fra Helsedirektoratet ledet arbeidet med å utvikle sansetap.no. InterMedia ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har stått for utformingen av nettsiden. Nedre Gausen – og Huseby kompetansesenter har bidratt med hørsels- og synsfaglig kompetanse.

Portalen ble offisielt lansert 6. september 2012.

Av Øyunn Syrstad Høydal
Publisert 7. sep. 2012 10:35 - Sist endret 11. juni 2013 13:43