Nottingham calling - administrativt strandhogg på EU midler

Anbefalingsverdig- sier Kjerstin Eek Jensen etter hjemkomsten fra Erasmus Staff Training Week ved University of Nottingham

Kjerstin Eek Jensen nylig hjemkommet etter en vellykket "Erasmus Staff Training Week" i Nottingham. Foto: Cindy Grønsberg

Reisefeber

- Ideen om å dra kom etter info fra internasjonaliseringskonsulenten på fakultetet. Denne gangen handlet det om en EU- finansiert ” Erasmus Staff Training Week”.

Staff Traing Week er rettet mot administrativt ansatte, og byr på en ukes opphold ved et utenlandsk universitet, der man møter kolleger fra hele verden, får faglig påfyll og utveksler erfaringer

- Siden målgruppa denne gangen var oss som jobber med internasjonale studieprogrammer, var det ingen ting tvil. Dit bare ville jeg, sier Kjerstin.

Enkel søknadsprosess

- Når jeg hadde bestemt meg, var første steg å få en prat med kontorsjef. EU dekker  reise og hotell, så instituttet må inn ved øvrige kostnader. Deretter var det å kontakte Nottingham for å søke om plass. Hver Staff Training Week har et begrenset antall plasser og det gjelder å være rask. Siste kontakten var med Seksjon for internasjonalisering av studier, UiO, for å søke om EU-midler. De ordnet med søknadsskjema og sørget for at søknaden ble behandlet.

- Likt som i Nottingham var det bare èn person å forholde seg til ved UiO. Det hjelper stort. Direkte linjer og klare rollefordelinger. Enkel og oversiktlig info og raske tilbakemeldinger. Selv litt skumle begreper som ”EU- midler” ufarliggjøres i en sånn sammenheng.

International Staff Training Week

I Nottingham var det satt av 28 plasser som ble fylt opp av deltakere fra 11 land i Europa, Asia, Afrika og USA.

- Det var program hver dag. University of Nottingham brukte sine egne eksperter til å forelese over ulike temaer, som for eksempel ”marketing and communication”.

- Det var lagt opp til at de som som ønsket det kunne få si litt over et gitt tema og i mitt tilfelle ble det om ”Student support” på de internasjonale masterprogrammene våre.

- I tillegg var det satt av tid til erfaringsutveksling med de andre, skjønt denne var lagt til såkalte ”aktive pauser”, for eksempel i forbindelse med lunsj og middag, så det ble temmelig intensivt.

En av dagene var satt av til egeninitiert aktivitet. Der hadde Kjerstin, som del av Miljøfyrtårngruppa ved PFI, bedt om en dag med Miljødirektøren ved Nottingham.

Input

- Jeg er veldig glad for at jeg ble med på dette. Veldig mye bra input. University of Nottingham er jevnstort med Oslo, men samtidig ganske forskjellig. Man merker hvordan de engelske institusjonene lever i en annen økonomisk hverdag. De må selge et produkt og gjøre seg lekre for omverdenen. Alle er på hugget. Direktører kan miste jobbene sine hvis de ikke når budsjettmål, og de mest studentvennlige vitenskapelige, hvilket det er mange av, får sine velfortjente student- Oscar`s en gang i året. Mye foregår på studentenes premisser.

Tilretteleggingen fører i manges øyne til stor studentaktivietet og at det etableres mange studentgrupper. I følge Kjerstin er det rundt 2000 studenter som jobber frivillig med feks. grønt miljø på campus og utenfor. Frivilligheten kreditteres i vitnemålene, og arbeidsgivere vet å se etter frivillighet når de ansetter.

Kan anbefales

- Jeg kan absolutt anbefale Erasmus Staff Training Week til flere. Det ble en flott uke for meg. Aller best blir det hvis man stiller forberedt og prøver å være litt aktiv. Med så mye kunnskap samlet på ett sted, gjelder det å kjenne sin besøkelsestid.

 

Av Ulf Grefsgård
Publisert 16. mai 2012 14:20 - Sist endret 9. sep. 2014 12:09