Minnemarkering til ære for Einar Høigård, fredag 29. november

Einar Høigård var en av nestorene i norsk pedagogikk. Hans kamp mot nasifiseringen av skolen ledet til hans tidlige bortgang i en alder av bare 36 år (1907- 1943). Nå, 70 år etter, minner vi ham som en av de store.

Faksimile av Høigårdplakaten. Foto: Shane Colvin

Et glemt relieff

- Da helga Engs hus var nytt stod faktisk navnevalget mellom Helga Engs hus og Einar Høigårds hus. Det sier jo litt om Høigårds posisjon, sier Ola Stafseng, Instituttleder ved Institutt for Pedagogikk.

Det er instituttledelsen som har tatt initiativ til markeringen.

- Vi har fått satt i stand et flott relieff som skal bli det permanente Høigård- minnesmerket nede i foajeen, forteller Stafseng.

- Relieffet har stått mer eller mindre bortgjemt på instituttlederkontoret helt fram til nå, men nå skal det endelig få plass der det hører hjemme.

Overrekkelsen av relieffet gjøres av Ola Stafseng selv. Rektor ved UiO, Ole Petter Ottesen, holder et kort minneord og det blir kunstnerisk innslag ved Kvindelige studenters sangforening.

Ny bok og åpen forelesning

Parallelt med planleggingen av minnesmarkeringen, har førsteamanuensis Vegard Kvam ved Norsk Lærerakademi i Bergen, jobbet med en egen Høigård- bok.

I følge Stafseng var det ikke helt planlagt, men timingen ble jo perfekt.

- Nå slår vi sammen alle gode krefter og innleder dagen med en spennede Høigård- forelesning. Vi får en fin ramme rundt det serimonielle.

- Jeg gleder meg sier Stafseng. Dette kommer til å bli en fin fag- og begivenhetsdag til ære for en våre mest betydningsfulle kollegaer.

Alle er hjertelig velkommen.

 

Av Ulf Grefsgård
Publisert 25. nov. 2013 15:49 - Sist endret 27. okt. 2017 12:50