Klappet og klart for ny master i pedagogikk - studieretning "Kommunikasjon, design og læring

Høsten 2013 tilbyr Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia for første gang Master i pedagogikk, studieretningen Kommunikasjon, design og læring. Studiet er et resultat av InterMedia-senterets fusjon med Pedagogisk forskningsinstitutt og viderefører InterMedias 15-årige utvikling av det tverrfaglige feltet IKT & læring. Det er i tillegg utviklet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus.

colourbox.no

Faglig ansvarlig med lang fartstid

Faglig ansvarlig for den nye studieretningen, professor Anders Mørch, har 25 års fartstid innenfor dette feltet. Han har både fulgt med, forsket på og undervist i hvordan teknologi bidrar til å endre måten vi lærer, arbeider og leker på. «Første generasjons læringsteknologi fokuserte på å lede de lærende til å finne riktige svar på predefinerte spørsmål, mens dagens læringsteknologi er mer problemorientert, dvs. refleksjon omkring spørsmålene og samarbeid med andre lærende som fører til en aktiv deltagelse i hele læringsprosessen. Da er det enklere å integrere læring og aktiviteter som i utgangpunktet ikke er pedagogiske slik som arbeid og lek», i følge Mørch. Studieretningen Kommunikasjon, design og læring ble opprettet med det i tankene og viser til at dette er samsvarende med pedagogiske teorier som ser på læring som en sosial prosess som krever aktiv deltakelse.

Sosiale medier er selvsagt med

Faglig ansvarlig for den nye masteren, professor Anders Mørch. Foto: InterMedia, UiO

Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring er et tverrfaglig, 2-årig heltidsstudium i pedagogikk med sosiale medier som kombinerer praksis og teori, og studentene får dermed en utdanning som både er arbeidslivsrettet og forskningsbasert. Studiet retter seg mot personer som skal bruke, innføre eller legge til rette for ny teknologi i formell og uformell utdanning.

Det legges stor vekt på design-basert tilnærming gjennom både eksperimentering med ulike IKT-løsninger og design som forskningsmetode. Studenter vil få erfaring med bruk av IKT-baserte verktøy for design, evaluering og analyse, delvis i PC lab. Dette inkluderer ulike former for sosiale medier bl.a. Wiki-teknologi og virtuelle verdener slik som Second Life. Design-basert forskning er en metode for intervensjon i etablerte kontekster og tilrettelegging av IKT i eksisterende miljøer (i skole og arbeid og kultursektoren).

Veldig anvendelig utdanning

Etter endt utdanning har studentene kompetanse som er relevant innenfor en rekke bransjer og områder. Praksisperiodene som de gjennomfører i studiene, gir dem anledning til å bli kjent med noen av de arbeidsplassene og oppgavene som er aktuelle for dem når de skal begynne i jobb, enten de jobber som lærer i skolen, HR-utvikler i bedrifter, tilrettelegger av fleksibel læring eller på andre arbeidsplasser hvor det å kombinere kommunikasjon, design og læring er viktig. Utdanningen gir dermed bred kompetanse innen kreative anvendelser av IKT med det mål å forme framtidens arbeidsplasser og læringsomgivelser.

Noe for deg?

Publisert 16. mai 2013 16:35 - Sist endret 20. juni 2013 14:02