Dataspill i religionsundervisningen

Filipa de Sousa har observert bruk av spillet "The Walking Dead" ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen som pilot til sin PhD studie. NRK Hordaland var også tilstede.

Foto: Institutt for pedagogikk/ Shane Colvin

Dataspill i framtiden

I følge de Sousa er det ikke bare å lese og skrive lenger. Skolen bør holde seg oppdater og ta med seg den nye teknologien inn for å fremme læring. Elever som vokser opp i den teknologiske hverdagen kommer til å skape utfordringer for skolen.

Les hele reportasjen

Published Jan. 20, 2014 5:21 PM - Last modified June 1, 2015 10:09 AM