Det gode liv som praksisstudent

Ida Helsing og Stine Pettersen Sandbo er enige om at IPED gjør noe lurt når de tilbyr praksis i mastergradsstudiene. Praksis er gunstig både for det faglige og det motivasjonelle, og for ikke å snakke om fordelene det kan ha når man senere skal ut å søke jobb.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, smil, hud.

Ida Helsing (t.v) og Stine Pettersen Sandbo har bare poisitive erfaringer med det å være ute i praksis. Praksis gir muligheter både faglig og karrieremessig. (Foto: Shane Colvin/ Institutt for pedagogikk)

Mange praksissteder å velge mellom

Begge jentene er mastergradsstudenter på KDL masteren (Kommunikasjon, design og læring), og er i ferd med å avslutte sin første av to femukers praksisperioder.

Ida`s arbeidsgiver har vært iSURVEY. Dette er et offshore firma som blant annet jobber med flytting av rigger offshore og kartlegging av havbunn for å legge kabler med strøm og lignende. Firmaet har ca. hundre ansatte.  Ida har jobbet tett på opplæringslederen som har ansvar for alt av kompetanseutvikling for de ansatte i bedriften.

Stine har vært fem uker på Norges Kreative Høyskole. Skolen er en del av Campus Kristiania og tilbyr ulike kreative fag som grafisk design, film og interiør.

Studiekollegene til Stine og Ida har vært i Diabetesforbudnet, EngageLab ved UiO, Forskning.no og NIFU, bare for å nevne noen av de andre praksisstedene KDL masteren har tilbudt dette semesteret.

Varierte og spennende arbeidsoppgaver

- Jeg har fått en veldig god innføring i hvordan en arbeidsplass faktisk fungerer og det har vært spennende å følge en opplæringsleder fra dag til dag, sier Ida med stor entusiasme. Hun synes hun har fått med seg mye bra de siste fem ukene.

"...Vi har kartlagt og dokumentert samtlige åtte hundre kompetanser som bedriften har bruk for, og jeg har vært med på å lage e-læring knyttet til disse..." - Ida Helsing (Foto: Shane Colvin/ Instiutt for pedagogikk)

- Blant annet har jeg fått være med på innføringen av et LMS (learning management system), der jeg og kolleger bistod i grunnarbeidet. Vi har hatt opplæringskurs i forfatterverktøyet Trainingportal - et verktøy som gjør det mulig å bygge opp en kompetansestruktur for firmaet. Vi har kartlagt og dokumentert samtlige åtte hundre kompetanser som bedriften har bruk for, og jeg har vært med på å lage e-læring knyttet til disse. Jeg har også vært på et Assessment course der det handlet om å vurdere offshorearbeidere i forhold til firmaets kompetansestruktur. Og så har vi holdt en workshop internt i bedriften med ekstern hjelp fra en som profesjonelt jobber med rekruttering i olje- og gass bransjen. Mye spennende her med andre ord.

På den Kreative høgskolen har det gått i en ny undervisningsform som heter Flipped Classroom. Flipped Classroom går ut på at studentene ser på undervisningsvideoer hjemme og gjør leksene på skolen. Undervisningsfilmene blir en erstatning for timeforelesningene, noe som muliggjør mer gruppearbeid og oppfølgning fra læreren. Den Kreative høgskolen har benyttet seg av Flipped Classroom innenfor temaet bokomslag i grafisk design. En av lærerne har brukt den nye undervisningsformen, mens den andre faglæreren har brukt en mer tradisjonell undervisningsform.

- Jeg og praksiskollegene mine fikk i oppgave å se på forskjellene og likhetene både kvantitativt og kvalitativ gjennom observasjon, spørreundersøkelse og intervju, forteller Stine. - Vi valgte motivasjonsaspektet rundt Flipped Classroom. Vi har observert undervisningene, intervjuet begge faglærerne, utarbeidet spørreskjema for studentene og sammenliknet resultatene. Vi har jobbet med statistikkprogrammer som SPSS og vi har diskutert hvordan vi best mulig kan få valide og interessante resultater fra spørreundersøkelsene våre.

Stine har vært i praksis sammen med tre medstudenter, noe som hun synes har vært bra.

- Vi har jobbet som et team, fordelt arbeidsoppgaver, og diskutert og delt en masse god kunnskap.

Praksis hever det totale læringsutbyttet

Både Ida og Stine er klare på at praksis i studiet hever læringsutbyttet.

- Vi kommer ut i arbeidslivet og får erfaring med å jobbe til faste tider hver dag.  Det er jo dette som tross alt møter oss når vi er ferdige med å studere.

"...Ting oppleves helt annerledes når man er i praksis enn når man passivt sitter og leser akademiske tekster på Blindern. Her har det vært læring i praksisfelleskap..." - Stine Pettersen Sandbo (Foto: Shane Colvin/ Institutt for pedagogikk)

- Praksisen har økt bevisstheten om hva man kanskje må bruke litt mer tid på i studiet og den har gitt en klarere sammenheng mellom teori og praksis. Det er ikke alle teoriene man får bruk for, men det er greit å bli utfordret på de sammenhengene som tross alt er der ute. Og så er det veldig deilig med et lite avbrekk i studiehverdagen da.

Ida fremhever at praksisen har motivert henne til å gjøre det bra i de avsluttende fagene og på masteroppgaven. Hun har rett og slett fått smaken på arbeidslivet.

Stine på sin side synes praksisen har hevet læringsutbyttet fordi man, i den typen praksisrelasjon hun har vært i, har måttet jobbe mye med det pedagogiske stoffet. Ting oppleves helt annerledes når man er i praksis enn når man passivt sitter og leser akademiske tekster på Blindern. Her har det vært læring i praksisfelleskap, noe som gjør læringen variert og motiverende. For meg har dette vært veldig utbytterikt.

Et nyttig springbrett for videre karriere?

Helt klart skal vi tro jentene.

- En ting jeg (Ida) verdsetter rundt dette med å ha praksis, er å bruke tiden til å knytte så mange og gode kontakter som mulig. Hvis man er litt proaktiv, oppmerksom og interessert, vil det fort kunne dukke opp gode tilbud. Vi har blant annet fått tilbud om å delta på en konferanse i Stavanger som er for de som jobber med kurs og opplæring i oljeindustrien. Dette gir oss en enorm sjanse til å knytte fremtidige kontakter. Utover dette kan jeg faktisk også sette på CV`en at jeg har laget moduler til e-læring og bygget opp et kompetansesystem. Ta med at vi får en fin attest fra praksisveilederen, som i mitt tilfelle var opplæringslederen i bedriften, så er det ikke så verst.

- Nå gleder vi oss skikkelig til neste runde med praksis. Det håper vi at studiekompisene våre også gjør, og for ikke å snakke om alle kommende KDL studenter.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 31. mars 2014 13:48 - Sist endret 19. mars 2021 14:15