Web-portal om sansetap for Øst Afrika

Institutt for pedagogikk og Seksjon for forskning og formidlingsstøtte ved det Utdanningsvitenskapelig fakultet, jobber sammen om å utvikle en webportal om syn-, hørsel- og kombinerte sansetap for hele Øst Afrika regionen.

Foto: Bjørn Skaar

Universell utforming

Nettstedet skal lages både på engelsk og kiswahili. Den største utfordringen ligger, i følge prosjektleder Bjørn Skaar, trolig i den universelle utformingen slik at også mennesker med sansetap kan ha nytte av det. Tegnspråkversjoner og synstolking på begge språkene, samt webutvikling etter W3C standard er ytterligere utfordringer.

NORAD finansiert prosjekt

Webportalen er en del av Norad prosjektet ENABLE hvor Institutt for pedagogikk vil bidra til kompetanseheving gjennom forskning, utdanning, informasjon og digitale læringsomgivelser i Uganda, Kenya og Tanzania.

Publisert 11. aug. 2014 14:58 - Sist endret 11. aug. 2014 14:59