Institutt for pedagogikk med på Norges forskningsråds storsatsing for utdanningssektoren

Gledelig. Vi leverer prosjektsøknader av god kvalitet, konkluderer Per Hetland, forskningsleder ved Institutt for pedagogikk, etter at flere av IPED- søknadene fikk tilslag.

colourbox.no

Klaff i hovedrunden

Resultatene fra den første søknadsrunden til FINNUT-programmet er klare. Professor Ivar Bråten ved IPED skal lede et stort prosjekt om hvordan elever kan utvikle kildekritisk kompetanse og betydningen dette har for læringsprosesser og læringsutbytte IPED-forskere er også sentrale i prosjektet som får i oppdrag å evaluere kvalitet i høyere utdanning. Dette prosjektet ledes av NIFU. Videre er forskere ved IPED involvert i et spesialpedagogisk prosjekt om lese- og skrivevansker som skal ledes fra ISP.

Innovasjonsmidler også

Tidligere i vår ble IPED tildelt forprosjektmidler fra FINNUTs første innovasjonsutlysning, til et prosjekt som skal utforske pedagogiske modeller og innovasjonsstrategier knyttet til spillifisering (gamification) av organiseringen av aktiviteter i klasserom. Dette prosjektet eies av Ola Erstad, og gjennomføres i samarbeid med EngageLab ved UV-fakultetet.

Publisert 2. juni 2014 13:24 - Sist endret 23. juni 2014 09:38