«Opplysning, utdanning og demokrati»

Forelesningsserien inngår i Universitetet i Oslos program for grunnlovsjubileet 2014. Forelesningene er åpne for alle. Velkommen!

 

03.09.2014, kl. 14.15- 16.00, rom U35 Helga Engs hus: Introduserende forelesning. Professor John Peter Collett, Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH): «Utdanning, opplysning og demokrati: Arven fra 1814».

 

17.9.2014, kl. 14.15- 16.00, rom 101 Harriet Holters hus: Professor Ove Korsgaard, Århus universitet: «Hvornår og hvorfor blev demokrati et pedagogik emne?»

 

24.9.2014, kl. 14.15- 16.00, undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus: Professor Harald Thuen, Høyskolen i Lillehammer: «Enhetsskolepolitikken i lange linjer - fra fellesskoleideen på 1800-tallet, via idealene om et demokratisk utdanningssystem til kunnskapsskolen i vår egen tid.»

 

8.10.2014, kl. 14.15- 16.00, rom 101 Harriet Holters hus: PhD-stipendiat Elisabeth Teige, Universitetet i Oslo: «Utdanning til internasjonal forståelse som fredsprosjekt.»

 

15.10.2014, kl. 14.15- 16.00, rom U31 Helga Engs hus : Professor Thorsten Nybom, Örebro Universitet: «Om det moderna kontinentaleuropeiska universitetets uppgång och fall.»

 

22.10.2014, kl. 14.15- 16.00, rom 101 Harriet Holters hus: Professor Fredrik W. Thue, Høyskolen i Oslo og Akershus: «Akademisk elitisme i velferdsstaten: Universitetets "tyske" arv og tilnærmingen til anglosaksisk universitetstradisjon, 1945-1970.»

 

29.10.2014, kl. 14.15- 16.00, rom 231 Helga Engs hus: Professor Torill Strand, Universitetet i Oslo: «Folkedanningens vandringer.»

 

5.11.2014, kl. 14.15- 16.00, rom 101 Harriet Holters hus: Professor Ove Skarpenes, Universitetet i Agder: «Kunnskap i videregående skole – i et demokratiperspektiv.»

 

12.11.2014, kl. 14.15- 16.00, rom 101 Harriet Holters hus: Høgskulelektor Harald Krøvel, Høgskulen i Volda: «Skulehaldaren som lokalpolitisk aktør etter 1814»

 

19.11.2014, kl. 14.15- 16.00, rom 101 Harriet Holters hus: PhD-stipendiat Brit Marie Hovland, Universitetet i Oslo: «17. mai-tradisjonen og det tradisjonelle historiefaget – og hva nå?»

 

Publisert 29. aug. 2014 15:13 - Sist endret 22. jan. 2016 15:43