Lærende liv, snart på arabisk

Ola Erstads bok ”Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age” vil nå komme i arabisk utgave.

Illustrasjonsfoto.colourbox.com

- Det er positivt overraskende at boka vår nå skal oversettes til arabisk, både i det omfang det her er snakk om og de språkgrupper vi da vil nå, sier Erstad.

Sjelden sjanse

I boka presenteres begrepet ”Lærende liv” (Learning Lives) i en internasjonal forskningssammenheng. Redaktørene for utgivelsen er Erstad selv og professor Julian Sefton-Green, som er tilknyttet IPED, men også LSE (London School og Economics) og University of Nottingham.

Cambridge University Press har inngått kontrakt med National Council for Culture and Art and Letters om oversettelse til arabisk og trykking av 43.000 kopier og 15.000 ebok-kopier.  Cambridge University Press har uttrykt at dette er uvanlig.

Internasjonal gjenklang

- «Lærende liv»handler om å se forbindelsen mellom identitet, kunnskap og læring slik den forekommer både utenfor og innenfor skolen. Vi ser på elevenes liv utenfor skolen og hvordan dette livet påvirker det å være elev i skolen – og omvendt. Det er dette vi kaller det lærende livet.Utgivelsen på arabisk er en bekreftelse av at vårt forskningsinitiativ om ’læringsliv’ treffer en bred internasjonal forskningsagenda om læring i det 21. århundret.

«Lærende liv- tankegangen» bygger på en erkjennelse av at dagens skole er en systemorientert organisasjon.
- Det er lett å glemme eleven som et lærende individ midt i alle planer, mål og evalueringer. Vi tror det vil utløse kloke utdanningspolitiske beslutninger når man på sikt får et fastere grep på koplingene mellom livet i og utenfor skolen. Der skal denne forskningen bidra, sier Erstad.

Solid samarbeid

Boken rommer solide internasjonale bidrag fra forskere som danske Kirsten Drotner, amerikanske Jay Lemke, Shirley Brice Heath og Glynda Hull.

- Fra IPED bidrar Kenneth Silseth og Hans Christian Arnseth med en artikkel om sammenhengen mellom læring og identitet, Øystein Gilje skriver om unge filmskapere, kreativitet og identitet og hvordan filmskaping på fritiden danner et læringsløp frakoblet skolen. Selv har jeg en artikkel med Sefton-Green om sammenhenger mellom skole og hverdagsliv i en digital tidsalder.

 

Erstad, Ola and Sefton-Green, Julian, eds (2013) Identity, community, and learning lives in the digital age Cambridge University Press, New York, USA. ISBN 9781107005914

 

Publisert 4. mars 2014 10:33 - Sist endret 2. apr. 2014 16:55