Nytt EU-finansiert studium ved UV og UiO

Høsten 2015 vil fellesgraden International Masters on Education Policies for Global Development (GLOBED) starte med første studentkull. Fire europeiske universitet, deriblant UiO, samt et UNESCO-institutt står bak studietilbudet, som nå er åpent for søkere.

– Vi ønsker å sette en ny standard for masterstudier innen globalisering, utdannelse og internasjonal utvikling, sier professor og norsk koordinator, professor Lene Buchert ved Institutt for pedagogikk på Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Globetrotting og studier

Studiet administreres fra Universitat Autònoma de Barcelona, men drives i samarbeid med UiO og Universitetet i Amsterdam og på Malta. Studentene vil starte Mastergraden i Barcelona og deretter velge seg videre til Oslo eller Amsterdam – avhengig av interessefelt. Senere skal studentene søke seg videre til Malta. 35 samarbeidsinstitutioner er også knyttet til studiet.  Dette er universiteter i Øst og Sør Europa og internasjonale organisasjoner.

Praksis i internasjonale organisasjoner

Det særegne ved det nye studietilbudet er koblingen mellom teori og praksis gjennom internships i for eksempel internasjonale organisasjoner.
– Praksisperioden er en del av selve studiet og ikke bare knyttet til studentenes eventuelle feltarbeid i forbindelse med en masteroppgave. Dette gir viktig kunnskap, men også kontakter og videre muligheter i arbeidslivet, sier Buchert.

Gjennom EUs nåløye

GLOBED var et av få prosjekter som nådde opp i årets kamp om midler fra EUs Erasmus+. Studiet har fått en bevilling på 1.745.599 Euro i forbindelse med oppstarten og støttes i tillegg økonomisk av en anonym nederlandsk stiftelse.
– EU ønsker et større samarbeid mellom institusjoner på tvers av landegrenser. GLOBED er et slikt samarbeid der vi bygger studiet rundt den ulike kompetansen som finnes ved hvert deltakeruniversitet.

 

Publisert 10. nov. 2014 10:29 - Sist endret 20. feb. 2015 13:45