Tatt av skjermen

Debatten om "skjermtatte elever" blir i følge Ingvill Rasmussen altfor ofte et spørsmål om for eller imot PC-er i klasserommet, til tross for at alle er enige om at den allestedsnærværende digitale teknologien har kommet for å bli.

Ingvill Rasmussen er førsteamanuensis i ved Institutt for pedagogikk. Illutrasjonsbilde: colourbox.no

Nøkkelen ligger i hvordan læreren organiserer timen

I en kronikk i Dagsavisen 13. oktober spør hun om hvorfor PC-en i enkelte klassrom er et klart forstyrrende element, mens den i andre klassrom ikke er det.

Nøkkelen synes blant annet å ligge i en organisering rundt store felles samtaler, der de små skjermene legges vekk og èn stor skjerm (elektronisk tavle) er det som blir lærerens og elevenes referansepunkt i klasserommet.

Rasmussen konluderer med at små og store skjermer har aktualisert behovet for å utvikle en ny form for selvregulering, men enda viktigere: De aktualiserer behovet for å utvikle ny læringsledelse hos lærere.

Les hele kronikken her

Publisert 14. okt. 2014 16:01 - Sist endret 14. okt. 2014 16:01