Ny teknologi vil berike museene

CONTACT prosjektet er i sluttfasen. Nå samles trådene.

Multitouch tabletop er bare ett av verktøyene som har blitt testet ut i prosjektet. Foto: Palmyre Pierroux

Et særdeles nyttig prosjekt

- Teknologien gir oss uante muligheter i kunstformidlingen, som vi har tro på vil være veldig berikende for publikum. Det hevder Anne Qvale, spesialrådgiver ved Nasjonalgalleriet for kunst, arkitektur og design i Oslo og en av deltakerne i det IPED eide CONTACT prosjektet.

CONTACT er finansiert av Norges forskningråd og har vært ledet av førsteamanuensis Palmyre Pierroux (Institutt for pedagogikk). Prosjektet har sett på hvordan ny teknologi kan engasjere framtidas museumsbesøkende. Utgangspunktet er forskning som viser at det å gå på museum er en sosial aktivitet, der de besøkende er aktive fremmøtende som kikker etter informasjon.

Prosjektet har brakt ny og spennende kunnskap til torgs. Kunnskapen kommer til å tas i bruk. - CONTACT prosjektet har gitt oss gode erfaringer, ny kunnskap og mot til å ta i bruk digital teknologi i våre utstillings- og formidlingsprosjekter, avslutter Qvale.

Les hele artikkelen om CONTACT prosjeketet på forskningsrådets VERDIKT- sider

 

Publisert 2. juni 2014 18:28 - Sist endret 16. aug. 2018 11:10