IPED i debatt om "fremtidens skole i Norge"

Ola Erstad og Sten Ludvigsen var begge invitert som debattinnledere under Arendalsuka. "Nordisk toppmøte om skole- og utdanningskvalitet" og "En skole for framtida" stod på programmet.

Fulle hus og fjær i hatten

Begge arrangementene trakk fulle hus.

Det er i følge Ola Erstad inspirerende å se at instituttets forskning trekkes inn i det utdanningspolitiske ordskiftet på denne måten og gjør seg gjeldende i den offentlige debatten om norsk skole.

Tanker om framtidas skole

Sten Ludvigsen (øverst) og Ola Erstad har vært i aksjon som debattinnledere under Arendalsuka 2015. (Foto: Institutt for pedagogikk)

Sten Ludvigsen innledet den nordiske debatten om skole- og utdanningskvalitet, der både den norske og svenske utdanningsministeren deltok, med å redegjøre for Ludvigsensutvalgets arbeid med de to NOU`ene om "fremtidens skole i Norge".

Norsk skole står overfor store utfordringer i årene som kommer. Ludvigsen redegjorde for de sentrale forslagene som utvalget kommer med, og som har blitt godt mottatt av både politikere og praktikere. Ludvigsen viste til at utvalget har hatt sterk nordisk representasjon, og at arbeidet er relevant i et nordisk perspektiv.

I debatten "En skole for framtida", med Trond Giske, Thorbjørn Røed Isaksen, Ragnhild Lied (Utdanningsforbundet) og Erling Lien Barlinhaug (direktør for Kommunenes sentralforbunds utdanningsavdeling) som debattdeltakerere, innledet Ola Erstad med å spørre om hvordan fremtidas skole skal se ut? Hvordan kvalifiserer vi barn og unge for framtidas kompetansebehov, og er dagens skole bedre tilpasset fortidas behov enn den er tilpasset fremtidas behov?

Det er i følge Erstad viktig at vi kommer i gang med diskusjoner rundt det man definerer som framtidskompetanser (problemløsning, samarbeid, det "å lære og lære", kreativitet og digital kompetanse, jmf. Ludvigsenutvalget). En rask teknisk utvikling og endringer i arbeidsmarkedet er tegn i tiden. Framtidas skole vil måtte kvalifisere for jobber som pr. i dag ikke finnes, og den skal løse problemer som enda ikke har oppstått. For framtidas skole skisserte Erstad en "tredje vei", der mye av det vi har i dagens skole kan tas vare på, men der det også er noe som må ut.

Deretter var det klart for debatt ledet av Terje Svabø.

Klikk her for mer om debattene og om Arendalsuka

Publisert 19. aug. 2015 15:57 - Sist endret 14. des. 2015 13:03