En internasjonal gjesteforskers bekjennelser

Institutt for pedagogikk får med jevne mellomrom henvendelser fra internasjonale forskere som ønsker å tilbringe tid her. Fagmiljøer i forskningsfront kombinert med gode stipendordninger i hjemlandet kan ha gjort instituttet til et attraktivt besøksmål.

Jiří Zounek fra Masaryk universitetet i Brno, Tsjekkia, er godt fornøyd med sitt to måneder lange gjesteforskeropphold ved Institutt for pedagogikk. Foto. Privat

På jakt etter inspirasjon

Jiří Zounek er stedfortredende instituttleder ved Institutt for pedagogisk vitenskap ved Masaryk universitetet i Brno,Tsjekkias nest største universitet. Nå har han vært gjesteforsker ved IPED siden begynelsen av mars og beskriver oppholdet sitt som viktig.

- Som IKT forsker var jeg på leting etter nye inspirasjonskilder, og for to år siden kom jeg over et miljø her som matchet mine behov og interesser perfekt. «Learning Lives» miljøet ligger helt i forskningsfront, og jeg fant fort ut at det de driver med ville kunne danne grunnlag for mine kommende forskningsarbeider. Dermed var det bare å gripe fatt. Fagpersoner ble kontaktet og jeg søkte stipend gjennom en bilateral avtale som Norge har med Tsjekkia. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk stipendet. Uten det hadde det nok ikke blitt noen tur.

Forbedrede mottaksrutiner

IPED administrasjonen er av den oppfatning at det har blitt enklere og enklere å ta i mot ulønnede forskere for kortere perioder. Det er mange ved UiO som har gjort en god tilretteleggingsjobb. Når man hører om problemer, er de som oftest knyttet til lønnede arbeidsforhold over lengre tid. Da er det fortsatt noen byråkratiske hindre, som ikke alltid ligger på UiO, men som likevel må løses.

Et spørsmål om kapasitet

I bunn og grunn handler det mye om kapasitet og prioriteringer. I IPED`s tilfelle sier man ikke ja til en gjesteforsker med mindre man vet at man kan tilby gode fasiliteter. De som kommer skal få hjelp til å finne bolig, de skal ha en egen kontorplass, de skal ha tilgang til alt av IT og helst også en god miljøtilknytning. De skal sitte igjen med en god følelse når de drar herfra.

Ikke bare det faglige som teller

-  Jeg har hatt det ideelt frem til nå, forteller Jiří. Jeg bor i forskerhybel på campus og fikk eget kontor med alt av teknisk assistanse og utstyr samme dagen som jeg kom. Jeg har blitt involvert i alle de profesjonelle foraene jeg kom hit for, og jeg har fått ta del i de uformelle settingene også. Det sosiale er viktig ved ethvert utenlandsopphold. Etter kort tid følte jeg meg som hjemme. Jeg har blitt møtt av en sterk lagånd og en vennlig atmosfære her.

Oppholdet til Jiří er snart over. IPED har kanskje ikke verdens største fagmiljøer, men med Jiří Zounek som eksempel har man nådd et mål som står høyt oppe på den politiske ønskelista, nemlig å tiltrekke seg en god internasjonal forsker. IPED har hatt noe å tilby. Og nå står flere og banker på døra. Og med mange nok fornøyde gjester på vei hjem er det nærliggende å tro at bankingen vil kunne fortsette en tid til.

 

Av Ulf Grefsgård
Publisert 6. mai 2015 16:43 - Sist endret 30. juli 2015 12:23