Leila Eve Ferguson tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Leila Eve Ferguson fra det Utdanningsvitenskapelige fakultet har blitt tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sitt fine bidrag til leseforskningen. Foto: Cindy Grønsberg

Begynte å studere pedagogikk for å forbedre norsken

Leila Eve Ferguson disputerte våren 2013, med avhandlingen "Making sens of multiple texts; an investigation into epistemic beliefes and multiple-text comprehension when students read about controversialscience topics". Det er denne hun nå belønnes for.

- Jeg kom hit fra Skottland på en enveisbillett med Ryanair til hundre kroner. Målet var å få seg sommerjobb på irsk pub. Den jobben fikk jeg, og så ble jeg værende i Oslo.

- Etterhvert begynte jeg å studere pedagogikk for å forbedre norsken min. Jeg fant ut at det var noen emner som var ganske fascinerende, og jeg ble særlig interessert i pedagogisk-psykologi. Det endte med en empirisk masteroppgave om "Personal epistemology", dvs. individets oppfatninger om kunnskap og kunnskapsprosessen, og hvordan det henger sammen med kjønn, kunnskap om temaet og interesse for teamet. Det var dette som brakte meg videre til ph.d.

God oppfølging og viktige funn

Funnene i det prisbelønte doktorgredsarbeidet hennes indikerer at vi ved å invitere studenter til å vurdere kontradiktoriske og kontroversielle påstander, skaper et komplekst rom for problemer og diskusjon, og at dette kan resultere i at studenter utvikler en mer vurderende holdning til påstander og hypoteser.

Videre har hun analysert hvordan ulike kunnskapsprofiler og epistemiske antakelser kan endres etter bearbeiding av kontradiktorisk og/ eller kontroversiell informasjon.

Til slutt understrekes viktigheten av støtte i utvikling av grunnleggende leseferdigheter etter grunnskoleutdanningen. Dette er viktig når leseforskerne nå stadig blir mer klar over utfordringene i multippel-tekst-lesing og begynner å studere høyere-ordens prosesser.

I sum er avhandlingen et godt bidrag når det kommer til å skulle belyse viktige sider ved det å være en kompetent leser i dagens kunnskapssamfunn.

- Jeg har blitt fulgt opp av en god veileder, vært medlem av NATED (Den nasjonale forskerskolen i utdanningsforskning ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet) og vært en del av en produktiv forskningsgruppe ved Institutt for pedagogikk. Det har gjort mye med motivasjonen og gitt meg muligheter til å delta på mange spennende konferanser og seminarer. Jeg har prøvd å være målrettet og har hele tiden hatt fokus på at jeg skulle gjennomføre dette.

Ferguson er for tiden ansatt som post.doc. ved institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Tidligere prisvinnere ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet

Hans Majestet Kongens gullmedalje deles ut årlig etter innstilling fra fakultetene. Prisvinnerne må være under 35 år på tidspunktet avhandlingen eller det vitenskapelige arbeidet publiseres eller legges frem for bedømming.

Tidligere vinnere fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet har vært Maria Vetleseter Bøe (2013), Edna Legesse Wakene (2011), Veslemøy Rydland (2009), Monika Nerland (2005), Erik Knain (2001), Siw Graabæk Nielsen (1999) og Tone Kvernbekk (1997).

 

Publisert 25. juni 2015 14:06 - Sist endret 11. mars 2016 12:05