IPED forskere i NRK dokumentar

Dokumentarfilmen "Folkeopplysning; Oppdragelse? Deltagelse? Deling?" kaster et kritisk blikk på begrepet "folkeopplysning". Den kommer i forbindelse med Folkeuniversitetets 150 års jubileum.

© UiO/Anders Lien

Ufordrer den tradisjonelle ideen om folkeopplysning

Hva er "opplysning", hvem skal opplyses og hvorfor? Og hvilke former tar opplysningsprosjektet i dag?

Torill Strand, Elisabeth Teige og Ola Erstad er IPED forskerne som deltar i dokumentaren som kaster et kritisk blikk på begrepet "folkeopplysning" og viser hvordan opplysningstanken er uløselig knyttet til demokratisering, og hvordan opplysningsprosjektet får stadig nye former i en verden i endring.

Bok og dokumentar

I forbindelse med Folkeuniversitetets 150 års jubileum ble det utgitt en fagbok og en dokumentar med fremtredende forskere fra ulike kunnskapsfelt. Torill Strand var redaktør for boka.

Ambisjonen var i følge Torill Strand å løfte fram forholdet mellom kunnskap, danning og aktivt medborgerskap på en forskningsbasert, innsiktsfull og perspektivutvidende måte.

- På den måten ville vi utfordre den tradisjonelle ideen om "folkeopplysning" på en forskningsbasert, innsiktsfull og perspektivutvidende måte.

Den tradisjonelle ideen om folkeopplysning synes, i følge Strand å være basert på et foreldet kunnskapssyn og en problematisk oppfatning av forholdet mellom de som vet og de som ikke vet. Men kunnskap er ingen statisk størrelse som eies av de få. Tvert om er kunnskap, i følge Strand, noe som stadig skapes og nyskapes i relasjon til samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger. Det innebærer at forholdet mellom kunnskap og demokratisering må tenkes på nytt i dagens komplekse, globaliserte og kunnskapsintensive samfunn.

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet ble stiftet av Det Norske Studentersamfund i 1864 som "Studenternes Forening for fri Undervisning". Oppdraget var, den gang som nå, å arbeide for voksne menneskers demokratiske rett til å delta i utdanning, kunnskapstilegnelse og kulturtilbud ut fra egne interesser, evner og behov. Kunnskap skulle være for alle, ikke bare de privilegerte. For 150 år siden var den tradisjonelle «opplysningsideen» framtredende.

Tilgjengelig på nett

Etter første visning blir dokumentaren tilgjengelig på nett. Klikk her for å se filmen.

 

Publisert 20. feb. 2015 13:19 - Sist endret 19. mars 2015 12:10