15 millioner kroner til IPED prosjekt

IPED prosjektet "Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in knowledge and communication practices" kom gjennom nåløyet i Forskningsrådets nye KULMEDIA  program, som ett av tre. Det var 19 søknader totalt.

Palmyre Pierroux leder IPED`s nye 15 millioners prosjekt  "Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in knowledge and communication practices". Foto: privat

En mer forskningsbasert kulturpolitikk

Prosjektet ledes av førsteamanuensis Palmyre Pierroux ved Institutt for Pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet.

I følge Pierroux skal prosjektet studere endringer i forvaltning, videreutvikling og formidling av kunnskap i museer og arkiver i lys av digitalisering og hvordan nye publikumsgrupper bidrar til og lærer av denne kunnskapen. Én gruppe forskere skal undersøke hvordan innsamling av forskjellige typer ekspertise i biomangfold og kulturarv har betydning for den langsiktige utviklingen av artsdatabanker og kulturminnearkiver. En annen gruppe forskere skal undersøke spesielle utfordringer som ‘born digital’-representasjoner har for museale innsamlings- og formidlingspraksiser innen feltet arkitektur. Det overordnede målet for Mediascapes er å bidra med ny kunnskap og nyttige forskningsmetoder for en fremtidsrettet og innovasjonsfokusert politikk på kultursektoren.

Tverrfaglig samarbeid

2 seniorforskere fra Institutt for pedagogikk skal delta i prosjektet, og i tillegg blir det nye stillinger for 1 postdoc og 1 PhD. Forskere fra Institutt for kulturstudier og orientalske studier (IKOS, HF), Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Naturhistorisk museum er også partnere i prosjektet. Øvrige deltakere er ledende norske arkitektfirmaer og miljøorganisasjoner som jobber med bevaring av biomangfold. Mediascapes vektlegger deltagelse av internasjonale referansegrupper i forskningsarbeidet.

KULMEDIA programmet

Programmet har et samlet budsjett på rundt 75 mill. kroner for hele programperioden 2014-2018. Det legges opp til to hovedutlysninger. Det settes også av midler for å styrke internasjonalisering og kommunikasjon og formidling fra programmet. Les mer om programmet ved å klikke på logoene nedenfor.

 

 

Publisert 22. juni 2015 14:18 - Sist endret 22. juni 2015 14:20