Ola Erstad ny instituttleder ved Institutt for pedagogikk

Ola Erstad tiltrådte 1. januar 2015 som instituttleder ved Institutt for pedagogikk. Med seg i ledergruppa har han Helge Strømsø og Tone Kvernbekk - henholdsvis ny forskningsleder og ny undervisningsleder.

Ny instituttleder av året ved Institutt for pedagogikk - Ola Erstad (foto: Ulf Grefsgård)

Bred erfaring

Ola Erstad har mastergrad pedagogikk (1988) og doktorgrad fra Institutt for medier og kommunikasjon, UiO (1997). Han har jobbet for UNESCO, Utdanningsdepartementet og som forsker i Telenor. Fra 1998 - 2005 var han leder for Senter for IKT i utdanningen, tidligere ITU. I 2005 ble han ansatt ved Institutt for pedagogikk, fra 2008 som professor. Ola Erstad er mangeårig leder av den fakultetære forskergruppa TransAction. I den senere tid har han også vært leder for Den nasjonale forskerskolen i utdanningsforskning, (NATED).

Erstad har en omfangsrik forskerkarriere. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler innenfor området utdanning, media og teknologi.

2016

Erstad, Strømsø og Kvernbekk sitter frem til desember 2016.

Publisert 19. jan. 2015 17:15 - Sist endret 21. jan. 2015 10:04