Utmerkelse til digitalt læringsverktøy

Samtavla | Talkwall er et digitalt læringsverktøy utviklet av forskere ved Institutt for pedagogikk og EngageLab. Den digital tavla er månedens verktøy på Online Educa.

Fakimile Online Educa

Fjær i hatten

At et egetutviklet verktøy blir kåret til månedens verktøy på et såpass innflytelsesrikt nettsted som Online Educa, er en stor fjær i hatten til miljøet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet som jobber med IKT, læring og design.

Online Educa har som mål å være den internasjonalt ledende plattformen når det kommer til deling av ideer og «best practice» innenfor IKT og læring. Det som promoteres på Online Educa er vurdert å ha fordeler utover det andre verktøy som brukes i utdanningen har.

Samtavla stimulerer til felles læringssamtaler

Det er IPED`s Ingvill Rasmussen og EngageLab`s Ole Smørdal, Jeremy Toussaint og Richard Nesnass som står bak utviklingen av Samtavla.

- Samtavla er lagd for å hjelpe lærere med å engasjere elever i felles læringssamtaler, det vil si samtaler der man deler, vurderer og utvikler forståelse sammen. Tavla er digital og elevene og læreren kan velge å kommunisere via mobil, nettbrett eller datamaskin.

Førsteamanuensis Ingvill Rasmussen ved Institutt for pedagogikk, er prosjektleder for Samtavla.

Selve kommunikasjonen bygger på at elevene skriver inn korte meldinger som deles på tavla. Ved å begrense meldingene til maksimalt 140 tegn unngår man klipp og lim. Elevene må formulere seg selv.  

Meldingene elevene sender til tavla kan være tilsvar til en problemstilling fremsatt av læreren. Tavla er organisert slik at det enten kan jobbes individuelt eller i gruppe(r). Tavla kan brukes til å sammenfatte informasjon, identifisere viktige temaer og nøkkelord, og lage forbindelser ved å bruke #emnetagger. Gjennom meldinger og bruk vises elevenes forståelser og tolkninger. Forståelsesnivået er igjen viktig når læreren skal tilpasse opplæringen sin.

Samtavla er spesielt utviklet for å hjelpe elever med å trekke ut det essensielle i tekster. Dette er en viktig kompetanse som mange elever sliter med. Det multimediale samfunnet er rikt på kilder, og kildene inntar ofte motstridende standpunkter. Elevene strever ofte med å integrere informasjon fordi de ikke vet hva som er viktig i tekstene. Dette vil Samtavla kunne avhjelpe.  

Et inkluderende verktøy

En sympatisk bieffekt ved verktøyet er at den tar vare på elever som synes det er vanskelig å snakke høyt i timen, eller som ønsker å tenke seg godt om før de svarer. For elever som kvier seg for å snakke i klassen, åpner undervisningsformen for nye muligheter. Den har også et stort potensial for å inkludere elever med funksjonsnedsettelser. Dette er noe prosjektet jobber videre med.

Lett tilgjengelig

Samtavla er en felles digital tavle. Elever og lærere trenger ikke å laste ned eller installere noe som helst. Tavla «svever» der ute på internettethimmelen (skytjeneste), og kan brukes umiddelbart og uten tekniske forberedelser. Teknologien er brukervennlig. Viktigheten av å gjøre teknologien så enkel at den ikke overskygger innholdet i det som skal læres, understrekes.

Publisert 11. sep. 2015 16:32 - Sist endret 30. juni 2021 16:52